VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Solide

In het hart van het Sligro bedrijf, boven een supermarkt, kwamen 78 aandeelhouders met 54 procent van het stemgerechtigde kapitaal bijeen. Er heerste alom tevredenheid, waardering voor het bestuur en een redelijk vertrouwen in de toekomst. De recente resultaten zijn dan ook uitstekend.

In de periode 2001-2003 verbeterde de netto marge met vijftig procent, de nettowinst per aandeel met zeventig procent en de kasstroom met vijftig procent, terwijl het rendement op eigen vermogen rond dertig procent schommelt. Weliswaar zijn de resultaten in het moeilijke jaar 2003 wat afgevlakt, maar een winstgroei van 21 procent bij een omzetgroei van ruim vier procent is zonder meer goed te noemen. Ook de balans die een solvabiliteit van 43 procent toont, is zeer gezond. Kortom, Sligro is zeer goed gepositioneerd voor toekomstige overnames in de zich zonder twijfel verder consoliderende foodservice- en retailmarkten.

Wat de toekomst betreft toonde bestuursvoorzitter Abel Slippens zich vol vertrouwen. Voor 2004 verwacht hij geen autonome omzetgroei, maar wel, mede dankzij verdere kostenbesparingen, een gelijke winst aan 2003. De lange termijn doelstelling van gemiddelde tien procent omzet- en winstgroei blijft gehandhaafd. Aan de retailkant verwacht Sligro zich ondanks de prijsoorlog goed te kunnen handhaven. In de foodservicemarkt heeft het bedrijf enkele groeikernen - bedrijfscatering, Van Hoeckel en zelfbedieningsgroothandels - en wint het marktaandeel in een tijdelijk dalende markt (-5% in 2003).
Acquisitiemogelijkheden worden verwacht, waarbij een voorkeur uitgaat naar foodservice bedrijven.
De ambitieuze doelstellingen worden gecombineerd met een conservatief beleid ten aanzien van balansverhoudingen, waar men ruim boven de minimum ratio’s van de banken stuurt. Bovendien continueert Sligro een vastgoedbezit met enkele tientallen miljoenen euro’s overwaarde ten opzichte van de balanswaarde. Het ontlokte Frederik van Beuningen, van 5-procentsaandeelhouder Darlin, de vraag of bij het uitblijven van grote acquisities en de huidige rentedekking van 20, het dividendbeleid in 2005 niet herzien zou moeten worden.
De code-Tabaksblat wordt door Sligro serieus genomen. Een statutenwijziging is voorzien en de hiermee samenhangende agendapunten betreffende het recht tot uitgifte van gewone- en preferente aandelen werden tijdens de vergadering geschrapt.
Er was ook volledige openheid ten aanzien van de beloning van bestuurders. Het toekennen van opties wordt afgeschaft en vervangen door een instrument dat beter waardecreatie reflecteert. De bonus is uitsluitend gebaseerd op het behalen van de budgettaire winst en bedraagt dan veertig procent van het vaste salaris. Bij minder dan negentig procent van de budgettaire winst wordt geen bonus uitgekeerd. 


Na de toezegging van een trading update op 15 april 2004, werd een geanimeerde vergadering na ruim twee uur door president-commissaris H.J. Hielkema gesloten. Dit jaar kan Sligro bewijzen de ‘best in class’ te zijn!