VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De parel blijft glanzen!

Om 11.00 uur opent voorzitter van de Raad van Commissarissen Hielkema de vergadering. Financieel directeur Rozendaal geeft een toelichting op de cijfers; directievoorzitter Slippens beschrijft de bedrijfsfilosofie en het karakter van de onderneming. De managers van Foodretail en Foodservice belichten deze activiteiten en hun doelstellingen.

Een 10,8 procent hogere omzet leidde tot een 46,5 procent hoger resultaat na belastingen. In procenten van de omzet uitgedrukt steeg het resultaat van 2,2 procent naar 2,8 procent. De autonome groei was met 4,4 procent lager dan de 7,7 procent in 2001. Een mooie zomer, hogere prijsinflatie en hogere omzetten door de invoering van de euro waren factoren die zich in 2002 niét herhaalden.

Het streven is om gemiddeld twee procent van de omzet (is € 26 mln) te investeren in materiele vaste activa. Dit jaar bedroeg die investering 27,8 miljoen euro. Daarnaast werd 47,1 miljoen euro betaald voor de overname van EM-TE, een kleine supermarktketen met een hoog winvermogen.
Voor de VEB en enkele aandeelhouders blijft genoeg te vragen over. Kan de autonome groei van omzet en winst gegevens bevatten van bedrijven die in de loop van het boekjaar zijn overgenomen? Bij Sligro niét dus.

Leidt aanpassing van de verslaglegging aan de eisen van de International Accounting Standards, die ook kwartaalverslaglegging inhoudt, tot hoge initiële of permanente kosten? Zal invoering een trendbreuk in de cijfers betekenen? Het antwoord op beide vragen is Ja. Er blijft onzekerheid omdat de eisen nog niet vaststaan.
Superunie blijkt een inkoopcombinatie te zijn, waarin ook concurrenten participeren. Veertig procent van Sligro’s verkoopvolume is ingekocht via Superunie.
Sligro investeert zodanig in opleiding en training van eigen mensen dat de doelstelling om ook op hogere management posities eigen mensen te benoemen gehaald wordt. Het behoeft geen betoog hoe motiverend dit werkt.

Het pensioenfonds behaalde in 2002 een rendement van 3,4 procent, dankzij een hoog percentage beleggingen in vastrentende waarden!
Het eigen vermogen per aandeel is toegenomen van 10,11 euro tot 13,55 euro. Wordt de 20 procent meerwaarde van de materiele vaste activa in aanmerking genomen, dan is de intrinsieke waarde in feite toegenomen van 12,84 euro tot 17,05 euro!
Na sluiting van de vergadering en de lunch werd nog een bezoek gebracht aan het nieuwe distributiecentrum aan de overkant. Voldaan over zoveel bewijs dat het goed gaat met Sligro togen daarna de aandeelhouders huiswaarts.