VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Parel van de Lokale Markt

Om 11.00 uur opent de voorzitter van de Raad van Commissarissen Hielkema de vergadering en geeft het woord aan achtereenvolgens de directieleden Slippens (A.J.L.) en Rozendaal van Sligro Beheer en Slippens (K.M.) van Sligro B.V. In woord, beeld en cijfers wordt de uitstekende gang van zaken in 2001 nog eens gememoreerd.

Het heldere jaarverslag en het bovengemiddelde resultaat geven de vergadering geen aanleiding tot kritische vragen. Het bestuur wordt met de behaalde resultaten gecomplimenteerd en op een aantal punten om een toelichting gevraagd.

De omzet nam toe met 49,9 procent waarvan 7,7 procent autonome groei was. De ombouwoperatie van Laurus had lokaal een positief effect; beëindiging van de prijsslag die in 2000 het resultaat drukte was van meer wezenlijke betekenis. De overname van Prisma Food veroorzaakte de resterende groei. Sligro heeft nu vier procent van de binnenhuishoudelijke markt (thuisverbruik) en negen procent van de buitenhuishoudelijke markt (horeca, bedrijfsrestauraties) in Nederland. Een penetratiebeleid gericht op de buitenhuishoudelijke markt, die harder groeit dan de binnenhuishoudelijke markt, heeft wezenlijk bijgedragen aan Sligro’s successen. Voor 2002 wordt een omzettoename verwacht van vier à vijf procent.

Uitgifte van opties aan leidinggevenden mag per jaar hoogstens één procent vermeerdering van het aantal aandelen veroorzaken. Daarnaast wordt het verkrijgen van aandelen Sligro door medewerkers gestimuleerd en administratief ondersteund. Laag ziekteverzuim kan zelfs aandelen opbrengen!In de post Bedrijfsgebouwen en Terreinen van 109 miljoen euro bleek desgevraagd een meerwaarde van minstens 20 procent te zitten (waardering op kostprijsbasis). Het vermelde eigen vermogen per aandeel van 10,12 euro ligt dus in de buurt van 13 euro!

Het bestuur bleek positief over 13 jaar beursnotering. Men was tevreden over de wijze waarop de animateur de handel in en verhandelbaarheid van de aandelen ter beurze beïnvloedde.
Een bestuur dat de bedrijfstak van haver tot gort kent, een daadkrachtige en uitgekiende marktbenadering en een goed gevoel voor hoe een medewerker gewaardeerd wil worden, hebben van Sligro een sterk en succesvol bedrijf gemaakt.