VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Record aandeelhoudersrendement

Smit Internationale navigeerde in 2007 sterk voor de wind. De winst steeg van 75 miljoen naar 105 miljoen euro, dat is per aandeel een stijging van 4,86 in 2006 naar 6,68 euro in 2007. Het dividend werd bij een pay-out van 50 procent vastgesteld op 3,00 euro. Samen met de koersstijging van 75 procent in 2007, van 40 naar 70 euro, was het totale aandeelhoudersrendement 82 procent. Daarnaast wist Smit de balanscijfers danig te versterken.

Wel zette de VEB vraagtekens bij de toekomst. In antwoord daarop stelde Smit dat het bedrijfgeen effecten verwacht van een dalende groei van de wereldhandel en dat het risico van de steeds dalende dollar gedeeltelijk wordt afgedekt en beperkt is tot enkele procenten op het resultaat. Op de vraag of er voldoende gekwalificeerd zeevarend personeel is om de groei van de vloot met 44 schepen in 2008 te kunnen opvangen, stelde Smit veel met buitenlands personeel te werken en zelf op te leiden. De juiste mensen vinden voor het goed managen van projecten is moeilijk. Het verlies aan marktaandeel als gevolg van de Rotterdamse sleepbootstaking in 2007 bedroeg 10 tot 15 procent. Dat verlies wordt gecompenseerd door nieuwe contracten. Tenslotte verzekerde Smit zich terug te trekken uit de gevaarlijke gebieden waar gewapende piraten actief zijn.

Smits vier kernactiviteiten – Harbour Towage, Terminals, Salvage en Transport en Heavy Lift – ondersteunen elkaar. Voor Smit is het dan ook uitgesloten dat de divisie Terminals in andere handen overgaat. Het bod van 300 miljoen euro door Boskalis en partner op die activiteit wordt radicaal afgewezen. Smit zou op klanten onbetrouwbaar overkomen. Afgesloten contracten zouden in andere handen komen met het risico van verlies van de klant. Ook de synergie tussen de diverse divisies zou verloren gaan.

Smit verwacht wel een consolidatie in de maritieme sector, in het bijzonder in de sleepvaartmarkt. Met het oog hierop vroeg de VEB duidelijkheid over het al dan niet zelfstandig blijven van Smit. Bestuursvoorzitter Ben Vree heeft op verschillende momenten verschillende, elkaar tegensprekende uitspraken gedaan. Althans zo werden zijn woorden opgevat. In 2007 zei hij: “bij consolidatie tot de twee of drie overblijvers te willen behoren”. Begin dit jaar zei hij daarentegen: “Smit staat open voor iemand die het wil overnemen” en: “ik ben klaar voor overnamegesprekken”. De uitgedaagde commissarissen kwamen met een helder antwoord. Smit blijft zelfstandig en gaat verder met organische groei en overnames.
In 2007 werd het Belgische sleepbedrijf U.R.S ingelijfd. Belangrijk voor de positie in de Antwerpse haven. Ook de sleepdiensten in de haven van Liverpool kwamen in handen van Smit. Het bedrijf is over de hele wereld actief op vijftig locaties. De focus is gericht op uitbreiding in het verre oosten, Oost-Europa en Latijns-Amerika. Financiering van de groei is geen probleem. Voor de kredietcrisis kreeg Smit een bancair krediet van 400 miljoen euro, met een uitloop van nog eens 200 miljoen.

De in 2005 gestelde omzet- en winstdoelstelling – een groei van 50 procent in vijf jaar – werd al in 2007 gehaald. Tijdens de vergadering werden op basis van die resultaten de doelstellingen verhoogd. De taak is nu een 100 procent winstgroei in vijf jaar. Het Roace-doel (rendement op gemiddeld geïnvesteerd vermogen) blijft 15 procent.
Er heeft zich een operationeel probleem voorgedaan met het platform Lisa in de Ierse zee, dat is weggezakt. De recuperatiekosten zitten in het resultaat van 2007. Het beloningsbeleid bij Smit is voorbeeldig. Er worden geen opties uitgedeeld en de vaste beloning is geïndexeerd.In 2008 wordt de raad van commissarissen uitgebreid van vier naar vijf leden en zullen er kommissies gevormd worden.