VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Via heldere strategie naar stevige groei

Voor Smit Internationale was 2006 een zeer succesvol jaar met flinke omzetgroei en verdubbeling van de winst. De vermogenspositie is prima en eerder geformuleerde doelstellingen voor omzet en rendement van de vier divisies zijn reeds bereikt of lijken goed haalbaar binnen de daarvoor gestelde termijnen.

Harbour Towage doet het heel goed, in Terminals lijkt de groei enigszins te stagneren, Salvage is het meest onvoorspelbare divisie, maar kreeg de wind mee door het tropisch geweld van Rita en Catherina en Transport & Heavy Lift zat goed in het werk. Dat leidde tot een winst van ruim 75 miljoen euro, ofwel 4,86 euro per aandeel. Het dividend is vastgesteld op 2,25 euro. Gecorrigeerd voor de aandelensplitsing van 2 voor 1 in 2006 was dat in 2005 slechts 1,25 euro.
Door bepaalde instabiele activiteiten af te stoten en veel aandacht te geven aan het verwerven van langetermijncontracten is Smit in zijn operationele activiteiten stabieler geworden. Maar er blijven grote risico’s. Volgens bestuursvoorzitter Ben Vree is tweederde van de business voorspelbaar en eenderde onvoorspelbaar. Dat zal niet veel anders worden, zolang Salvage een belangrijk onderdeel blijft.

De markten en de spelers zijn flink in beweging. Smit verwacht een consolidatieslag die ertoe zal leiden dat de markt uiteindelijk door twee of drie wereldspelers wordt beheerst en Smit wil daar één van zijn! Na jaren van reorganisatie (2000-03) en kwaliteitsverbetering (2004-06) streeft Smit nu dan ook naar stevige groei, te weten 50 procent in de periode 2005-10. Het lopende investeringsprogramma omvat rond honderd te bouwen en in aanbouw zijnde schepen op een totaal van 450. In landen waar Smit voor het eerst opereert, wil het bedrijf liefst met allemaal nieuw materiaal op kwaliteit de concurrentie aangaan. Maar de groei moet ook komen van acquisities. Lukt het echter niet op termijn zeggenschap te krijgen over deelnemingen, dan zal Smit daar ook weer afscheid van nemen. Zoals in 2006 bijvoorbeeld van het 40%-belang in het Mexicaanse bedrijf Servicios Mexicanos en Remolcadores.

Vree sprak geen verwachting uit voor het lopende jaar. Toch bleek tussen de regels door dat de operationele gang van zaken niet slecht is. En er zitten nog enkele weliswaar incidentele, maar waarschijnlijk forse meevallers in het vat omdat rond uitgevoerde opdrachten nog onderhandeld wordt over de fee voor Smit. Vree was blij dat het afsluiten van een driejarige cao een eind heeft gemaakt aan de stakingen in Rotterdam. Hij weet nog niet hoe groot de zakelijke schade voor Smit zal zijn. Dat zal pas duidelijk worden als veel nu nog lopende contracten tegen het eind van dit jaar moeten worden vernieuwd.