VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Volle kracht vooruit

Bestuursvoorzitter Ben Vree gaf met als thema "full steam ahead" (op volle kracht vooruit) een vlotte presentatie over de behaalde resultaten en de doelstellingen voor de komende vijf jaar. Alle vier divisies hebben een bijdrage geleverd aan het resultaat. Na de strategische heroriëntatie is voor Smit in 2005 de fase van winstgroei aangebroken. Een nettowinstgroei van 40 procent in 2005 en verdere winstgroei in de volgende jaren.

De doelstellingen voor de komende vijf jaar zijn voor Harbour Towage vlootvernieuwing en kleine acquisities, bij voorkeur door deelname in kleine bestaande bedrijven om gebruik te kunnen maken van lokale kennis en expertise van Smit, zoals de 50%-deelname in Rebras, Brazilië. De divisie Terminals moet groeien door het verkrijgen van additionale contracten.

Onder invloed van de hoge olieprijs en substitutie van gas voor olie ontwikkelt zich in de komende jaren een belangrijke en voor Smit interessante markt van lng-terminals. Voor de divisie Salvage is behoud van het markt aandeel van 25 á 35 procent van belang. Binnen de divisie Transport & Heavy Lift moet Transport autonoom 10 procent per jaar groeien. Voor Heavy Lift geldt een consolidatiefase, tenzij er een belangrijk contract kan worden afgesloten dat een grote investering in materieel van 80 miljoen rechtvaardigd.

Op basis van de geformuleerde doelstellingen is te berekenen dat over vijf jaar de omzet ongeveer 500 miljoen euro zal bedragen met een nettowinst van omstreeks 50 miljoen. Dit lijkt een weinig spectaculaire en conservatieve opstelling. Op vragen hierover zei Vree dat deze doelstellingen slechts uitgaan van "kralen rijgen" en dat hierbij geen rekening is gehouden met grotere acquisities, waarvoor een beroep zal worden gedaan op de kapitaalmarkt. Er zal jaarlijks ongeveer 50 miljoen euro worden geinvesteerd in vlootvernieuwing. De financiering hiervan zal op de meest gunstige en steeds op behoudende wijze worden geregeld met een mix van kasstroom, sale-lease back, cv-constructie of bancaire financiering, afhankelijk van de omstandigheden, aldus cfo Wim Kanis.

Aan het slot van de vergadering zei Vree dat in augustus 2006 bij de presentatie van de halfjaarcijfers een resultaatprognose voor heel 2006 zal worden gegeven. Tevens zal dan een buitengewone aandeelhoudersvergadering worden gehouden over een aandelensplit. Door de hoge koers en om de verhandelbaarheid te vergroten zal er een splitsing zijn van 1:2. De vraag is of een aandelensplit en de huidige doelstellingen voldoende zijn om een "full steam ahead" in de komende jaren waar te maken.