VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Voortvarend en flexibel

In het nieuwe hoofdkantoor van Smit Internationale aan de Waalhaven kwamen 39 aandeelhouders bijeen, die 71,7 procent van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigden. De resultaten lieten in 2004 een verdere verbetering zien en zijn mede gunstig beïnvloed door de vele bergingsactiviteiten.

De strategische heroriëntatie heeft van Smit Internationale een flexibele organisatie gemaakt, die adequaat en snel op opdrachten kan reageren. Herstructurering blijft een voortdurend proces in de vier divisies. In 2004 is gewerkt aan kwaliteitsverbetering van financiële ratio’s, versterking van de commercie, verbetering van het projectmanagement, vlootvernieuwing en het SHE-Q-beleid – voortdurende aandacht voor veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit van medewerkers en omgeving.

Het bedrijfsresultaat van de divisie Harbour Towage is aanmerkelijk verbeterd. Het bedrijfsresultaat van de divisie Terminals lag op hetzelfde niveau als 2003. Een langlopend contract voor Curaçao is vanwege politieke omstandigheden door de opdrachtgever beëindigd. Voor de divisies Labour Towage en Terminals ontwikkelen productie en resultaat zich redelijk voorspelbaar en het streven is de productie naar 75 procent van het totaal te laten groeien.

De divisies Salvage en Transport & Heavy Lift zijn afhankelijk van omstandigheden en daardoor onvoorspelbaar in de ontwikkeling van productie en resultaten. De Salvage divisie heeft zeer goede resultaten geboekt in 2004 door de vele bergingen. De focus in deze divisie is gericht op milieusparende activiteiten. Bijzondere bergingen waren de wrakverwijdering van de gebroken tanker Tasman Spirit voor de kust van Pakistan, de berging van de Cape Africa bij Zuid-Afrika en van de omgeslagen Rocknes bij Noorwegen.

De resultaten van de Heavy Lift-activiteiten waren lager door de afronding van uitgevoerde werken in Brazilië en Griekenland. De sector Transport was goed bezet. De activiteiten van de divisie Transport & Heavy Lift liepen echter in de tweede helft van 2004 behoorlijk terug.
Op het punt van vlootvernieuwing is nog een inhaalslag te maken, zodat de investeringen in 2005 en 2006 iets boven het niveau van de afschrijvingen van circa 30 miljoen euro zullen uitkomen. Efficiencyverbetering van de vloot is eveneens een voortdurend aandachtspunt.

Het beleid van het bestuur is erop gericht de winstgevendheid door autonome groei en selectieve acquisities duurzaam te verbeteren en tevens te zorgen voor een behoorlijke pay-out van de nettowinst en een behoorlijk rendement op het aandeel Smit Internationale. Dit beleid is afhankelijk van de voortvarendheid waarmee de onderneming kan bereiken dat een groter deel van de productie minder afhankelijk is van onvoorspelbare omstandigheden.