VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Duidelijke koers voorwaarts

In 2003 heeft Smit Internationale de implementatie van de in 2001 ingezette strategische heroriëntatie afgerond, waarbij de niet tot de kerntaken behorende deelnemingen en schepen zijn afgestoten. De winsttoename is te danken aan zowel de effecten van de strategische heroriëntatie, als aan een groot aantal bergings- en hijsprojecten.
Smit bestaat uit vier verschillende divisies. De divisie havensleepdiensten is een stabiele en voorstelbare activiteit.

Als marktleider liggen voor Smit de zwaartepunten in de havens van Rotterdam, Antwerpen, de westkust van Canada, Panama, Argentinië en Zuid-Afrika. Gestreefd wordt naar groei door acquisities in met name Azië. De divisie maritieme diensten voor de olie- en gasindustrie beschikt over veel lange termijnopdrachten. Deze zorgen eveneens voor een constante winstcomponent. Wel is deze activiteit het meest dollargevoelig. Hier zoekt Smit, die al een marktaandeel van twintig procent heeft, naar uitbreiding van additionele dienstverlening. Daar de concurrentie toeneemt, gaat Smit de organisatiestructuur aanpassen om slagvaardiger op de markt te kunnen inspelen.

De divisie berging heeft een aandeel van 25 procent in de wereldwijde bergingsmarkt die wordt gekenmerkt door een onvoorspelbaarheid. De opdrachten worden steeds groter en technisch complexer, waardoor hogere eisen worden gesteld aan projectmanagement en technische ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan de berging van de Tricolor met 3.000 Saabs en de wrakopruiming in de Westerschelde in verband met de uitdieping van deze vaarweg naar Antwerpen. Om de kosten van de grillige bergingsactiviteiten te beheersen beschikt deze divisie zelf niet over schepen. Deze worden per project in de betreffende regio ingehuurd. De divisie zwaar transport en hijswerk is actief in zeer grote projecten, zoals de plaatsing van de nieuwe brug over de Golf van Corinthe en de installatie van de brug over het Hollands Diep voor de HSL-lijn. Deze activiteiten worden regionaal uitgevoerd vanuit Rotterdam, Vancouver, Kaapstad en Singapore. Er wordt gewerkt aan autonome groei met verbetering van de marges.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering maakte directievoorzitter Ben Vree bekend dat vooral de divisie berging momenteel een uitstekende bezetting heeft. In het bijzonder in Pakistan, Zuid-Afrika en Noorwegen zijn in de eerste maanden van 2004 grote bergingen uitgevoerd. De overige divisies presteerden in het eerste kwartaal van 2004 conform de verwachting. Gebaseerd op bovenstaande verwacht het bedrijf voor het eerste halfjaar 2004 een nettoresultaat dat minimaal gelijk zal zijn aan dat van het eerste halfjaar 2003. Mede gezien het onvoorspelbare karakter van de bergingsmarkt wordt door Smit nog geen verwachting voor heel 2004 uitgesproken.

Smit werkt aan een goede verankering van de code-Tabaksblat in de onderneming. Er zijn al diverse maatregelen genomen. Zo wordt binnen een jaar de hele raad van commissarissen vervangen door een nieuw team. Dat past tevens bij de nieuwe fase waarin dit bedrijf ingaat. De koers is duidelijk uitgezet, nu voorwaarts naar verdere winstgevende groei.