VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Slepen naar goed winstniveau

Het jaar 2002 was voor Smit Internationale het jaar van verdere herpositionering en reorganisatie. Er zijn door Smit keuzes gemaakt. “Alleen activiteiten doen die bij je passen en dus geen zaken niet meer doen die niet bij de ‘core business’ passen of waarop niet het gewenste rendement wordt behaald. Door de in dit kader verrichte desinvesteringen van schepen en kantoren is de bankschuld met ongeveer 28 miljoen euro verminderd, waardoor de balansratio’s zijn verbeterd. Volgens de directie is de implementatie van deze strategie in 2002 geheel afgerond. Smit richt de focus nu geheel op slepen, bergen, hijsen en transporteren.

Smit bestaat nu uit vier verschillende divisies. De divisie havensleepdienst en de divisie maritieme diensten ten behoeve van de olie- en gasindustrie beschikken beide over lange termijn contracten. Dit zijn stabiele winstgenerators. De divisie zwaar transport & hijswerk verricht vervoer van grote objecten ter water en gespecialiseerde zware hijswerkzaamheden met drijvende bokken. Deze divisie werd in 2002 geconfronteerd met veel uitstel van grote projecten. De bergingsdivisie van Smit opereert in een geheel onvoorspelbare markt. In het eerste halfjaar 2002 waren er te weinig opdrachten. Momenteel is er weer volop werk. Zo werkt het bedrijf momenteel aan de berging van het Noorse schip Tricolor, met de daarin bevindende 3.000 Saabs en Volvo’s, en wordt eerdaags begonnen aan de berging van de tanker Prestige en met de wrakopruimingen in de Westerschelde ter verdere verdieping van deze vaarweg.

Nog een van de wondjes uit het verleden zijn de vele minderheidsdeelnemingen. Het bedrijf wil hier alleen bij betrokken blijven als er naast synergie ook sprake is van management betrokkenheid. De CEO Ben Vree verwacht dat de lopende onderhandelingen over de betrokkenheid in een aantal deelnemingen naar verwachting in de loop van 2003 worden afgerond.

Smit is een van de weinige ondernemingen die tijdens haar aandeelhoudersvergadering een winstprognose voor 2003 heeft afgeven. Het bedrijf gaat voor 2003 uit van een nettowinst van achttien miljoen euro. Dit komt overeen met de winstdoelstelling van het bedrijf van twaalf procent op het geïnvesteerd kapitaal, een niveau dat ook midden jaren negentig werd behaald. Met de huidige goede orderportefeuille is een dergelijk winstverwachting af te geven. Echt enthousiast waren de aandeelhouders nog niet. Zij vinden dat op termijn een hoger winstniveau behaald dient te worden. Dat verleidde de directie tot het noemen van een winstniveau op termijn van tussen de 20 en 22 miljoen euro per jaar.

Eigenlijk zou een bedrijf dat zo afhankelijk is van grote opdrachten in zulke topjaren ook topwinsten moeten maken.Naar aanleiding van een vraag van de VEB heeft de directie toegezegd te werken aan meer transparantie. Zo zal er in het jaarverslag over 2003 ook informatie worden opgenomen over ondermeer risicomanagement en de invulling van de audit taken door de raad van commissarissen en zal de financiële toelichting worden uitgebreid.

Hoe lang de onderneming nog zelfstandig verder zal gaan is de vraag. Er hebben zich in de sector een aantal fusies voorgedaan, waaronder Svitzer Wijsmuller. Kostensynergieën zijn in deze bedrijfstak met over de gehele wereld verspreide kostbare organisaties volop te behalen. De aandeelhouders zijn in afwachting of Smit kiest voor overname, fusie, joint venture of alliantie. Door de grootaandeelhouders blijft Smit overigens nog wel een tijdje voort dobberen.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net