VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Koersvast in woelige tijden

Terminals in zee bevoorraden, zwaar hijswerk, sleepdiensten en de zee op in slecht weer om een schip vlot te trekken of een spectaculaire berging te verrichten zoals die van de Koersk vorig jaar. Dat is de wereld van Smit Internationale. Voorzitter van de directieraad Nico Buis neemt na vijf jaar afscheid en wordt opgevolgd door de heer Ben Vree, die in 1999 via een headhunter de directieraad binnenkwam.

In zijn laatste jaar heeft Buis de verantwoordelijkheid genomen voor uitvoering van een reorganisatie, die het bedrijf een divisiestructuur met centrale aansturing vanuit Rotterdam geeft en het meer productgericht maakt. De nieuw geformuleerde doelstellingen zijn hogere winstgevendheid, versterking van de klantgerichtheid en verhoging van de transparantie van het bedrijf. Activiteiten met een sterk cyclisch karakter worden zo veel mogelijk gemeden (beëindiging olie- en gasgerelateerde offshoreactiviteiten). De vier divisies van waaruit geopereerd wordt zijn Harbour Towage, Terminals, Salvage en Transport & Heavy Lift¹. Het aantal arbeidsplaatsen daalt met 275. Velen kunnen blijven werken bij de afgestoten bedrijfsonderdelen.Het operationeel resultaat voor belastingen komt met 22,1 miljoen euro 4,5 miljoen euro hoger uit dan in 2000. Salvage & Towage heeft drie bergingen verricht, waaronder de Koersk (de omvangrijkste ooit) en heeft daarmee ook de winst van andere delen van Smit gunstig beïnvloed. Het aantal bergingen loopt de laatste jaren terug, omvang en complexiteit per berging nemen toe.

Een vrijgevallen voorziening voor groot onderhoud aan schepen van 17,8 miljoen euro en een buitengewone last van 29,7 euro miljoen voortvloeiend uit het afstoten van de olie- en gasgerelateerde offshoreactiviteiten hebben per saldo een negatief effect van 11,9 miljoen euro. Vrijvallend kapitaal uit verkoop van bedrijfsonderdelen wordt eerst aangewend voor aflossing van schulden op verkochte schepen, daarna wellicht voor inkoop van aandelen ter ondersteuning van de koers. Voor 2002 wordt een gelijkblijvende winst verwacht. Hoe onvoorspelbaar ook in deze bedrijfstak, het bestuur wil toch een winstverwachting afgeven.

Het bestuur laat de kritiek op het gebrek aan zeggenschap van de aandeelhouders gelaten over zich heengaan. Naar de belegger wil men duidelijk verantwoording afleggen, maar men heeft geen enkele aanvechting om hem ook meer zeggenschap te geven; men wacht de nieuwe wetgeving rustig af. Het percentage aandelen dat in handen is van buitenlandse beleggers is de directie niet bekend. Aan promoting van het bezit van aandelen Smit doet men niet veel. Met roadshows is men enkele jaren geleden gestopt.

Het bestuur wil over de suggestie van de VEB om de roadshows weer op te pakken wel nadenken. Bedrijven met vooral lokale bekendheid en activiteiten hebben hiermee wel degelijk nieuwe beleggers binnengehaald. Overigens is ongeveer 55 procent van de uitstaande aandelen in vaste handen.De directie streeft een rendement van twaalf procent op het werkzame vermogen (ROCE) na; het bedraagt nu 8,1 procent. De rentedekking zal gunstig beïnvloed worden zodra de Pioneer uit de balans verdwijnt (die middag werd bekend dat het vaartuig voor vijf jaar verhuurd is). De suggestie uit de zaal om de verdiende winst volledig uit te keren als dividend wordt niet gehonoreerd.

De heer Buis laat een gezond bedrijf achter.¹
Harbour Towage – havensleepdiensten en dergelijke
Terminals – offshore en onshore terminals
Salvage – berging, wrakopruiming, milieuzorg en advisering
Transport & Heavy Lift – zwaar transport, hijswerk