VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Stabiele groeiambities

In mei 2006 heeft bankverzekeraar SNS Reaal een Amsterdamse beursnotering gekregen. Daar behoort het nu tot de Midkapfondsen. De beursgang is vooral bedoeld om toegang te hebben tot de publieke kapitaalmarkt voor de financiering van overnames. De groeidoelstellingen zijn weliswaar meer stabiel dan spectaculair, maar zonder overnames zullen deze moeilijk zijn te realiseren. Na de beursintroductie heeft de Stichting Beheer SNS Reaal een belang van 65 procent gehouden, 35 procent is vrij verhandelbaar.

Met een balanstotaal van bijna 80 miljard euro per eind 2006 beschouwt SNS Reaal zich al als een van de grotere Nederlandse bankverzekeraars, maar het wil zijn positie wel verder versterken. De blik is daarbij vooralsnog gericht op retail en de mkb-sector in Nederland. Voor de acquisitiemogelijkheden kijkt SNS Reaal zowel naar banken als naar verzekerings-bedrijven.
De voordelen van kruisbestuiving tussen bank en verzekeringsbedrijf liggen minder aan de commerciële kant, maar meer bij de versterking van de interne bedrijfsorganisatie.
Bestuursvoorzitter Sjoerd van Keulen toonde zich tevreden over de resultaten in 2006. De 2 procent groei van de baten tot 3,57 miljard euro was bescheiden. Maar de winst voor belastingen steeg sterker, met 10 procent tot 459 miljoen euro en de nettowinst nam met 15 procent toe tot 371 miljoen euro. De nettowinst van het bankbedrijf ging van 204 miljoen euro naar 214 miljoen euro in 2006; de winst van het verzekeringsbedrijf steeg van 140 miljoen euro in 2005 tot 170 miljoen euro vorig jaar.

De voor SNS Reaal belangrijke markt voor hypothecaire financieringen stond medio 2006 nogal onder druk. Het marktaandeel daalde van 8,3 procent eind 2005 tot 7,6 procent in de eerste helft van 2006, maar herstelde zich tot 8 procent eind 2006. Het eerste kwartaal van dit jaar zijn de marges en de marktpositie voor het hypotheekbedrijf verder stabiel gebleven. Alle partijen op de hypothekenmarkt zijn bezig hun bedrijfs-processen te stroomlijnen. SNS Reaal is in dat verband begonnen met uitbesteding van de backoffice om de kosten te drukken. De administratieve afhandeling van de hypotheek-verstrekkingen is nu ondergebracht bij Ordina. De bewaking van persoonlijke cliëntgegevens is contractueel scherp vastgelegd.

Een van de weinige kritiekpunten in de vergadering betrof de wijziging van het beloningsbeleid voor het bestuur. Dat gold niet zo zeer de hoogte van de beloningen, het ging meer om het complexe geheel van dit beloningsstelsel, dat voor buiten-staanders nauwelijks nog te volgen is. Aan het vaste salaris en de kortetermijnbonus is nu een variabele prestatiegerelateerde langetermijnbeloning toegevoegd. Daarbij wordt de kortetermijn-bonus gehandhaafd en zelfs verhoogd. Het totaal aan variabele beloningen kan bij maximale toekenning zelfs groter zijn dan het vaste salaris. De VEB was hier een van de tegenstemmers.

Twee leden van de raad van commissarissen zijn herbenoemd. Den Hoed trad als derde af en stelde zich niet herkiesbaar. In deze vacature moet in de loop van dit jaar worden voorzien. President-commissaris Joop Bouma, inmiddels 71 jaar oud, kondigde zijn afscheid voor volgend jaar aan.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net