VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Eerste publieke aandeelhoudersvergadering

Deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS Reaal werd gehouden om het aantal leden van de raad van commissarissen met twee uit te breiden tot acht en vervolgens twee nieuwe commissarissen te kunnen benoemen. De opkomst was met veertien aandeelhouders groter dan verwacht voor een dergelijke vergadering. Ook al beloofde de agenda weinig vuurwerk, tegelijkertijd was dit voor SNS Reaal de eerste publieke aandeelhoudersvergadering als jong beursfonds sinds 18 mei jongst leden. Het was naar werd verwacht tevens een goede gelegenheid om de huidige gang van zaken nog eens kort de revue te laten passeren.

President-commissaris Joop Bouma loodste de vergadering zorgvuldig door de enkele agendapunten. De VEB vroeg naar de noodzaak om deze vergadering het aantal commissarissen op acht te laten vaststellen. De afgelopen twee jaar waren er de facto twee commissarissen minder, maar het formele aantal zou nog acht kunnen zijn verondersteld. Bouma gaf aan dat deze uitbreiding van de raad van commissarissen, nu SNS Reaal een beursfonds is, door deze vergadering moest worden geaccordeerd. Met een druk op de knop van de ter beschikking staande stemmachines werd dat zonder enige tegenstem goedgekeurd, net als de benoeming van de heren Van de Kraats en Lagerweij tot commissaris.

Bouma gaf daarna inderdaad gelegenheid tot het stellen van enige overige vragen. De eerste helft van dit jaar steeg de nettowinst met 14 procent tot 190 miljoen euro. Deze halfjaarwinst is hier en daar "van tegenvallende kwaliteit" genoemd. Bestuursvoorzitter Sjoerd van Keulen meldde moeilijke marktomstandigheden, een verscherpte concurrentie voor hypotheken en levensverzekeringen. Concurrenten lieten dezelfde geluiden horen. Maar SNS Reaal bracht dit in Londen als eerste, tijdens een roadshow. De kritische houding van de Britse analisten trof daardoor vooral SNS Reaal. De koers van het aandeel daalde toen medio augustus met 10 procent, maar is de laatste tijd weer in herstel.

SNS Reaal heeft zich ook in meerdere buitenlandse beurssteden gepresenteerd. Voor de beursintroductie was ruime belangstelling, de inschrijving was vier maal overtekend. Er is nu 35 procent van de aandelen naar de beurs gebracht. De Stichting Beheer SNS Reaal houdt de overige 65 procent. Op termijn zal haar belang afnemen en dan wellicht een minderheidspositie worden. Dat hangt mede af van het tempo waarin SNS Reaal zal groeien.

Het streven is daarbij gericht op handhaven van een goed evenwicht tussen bankbedrijf en verzekeringsactiviteiten. Met de nadruk op de retailmarkt en langzame opbouw van een groter mkb-segment. De verzekeringsmarkt is met driehonderd partijen van groot naar klein in ons land een goed overnameterrein voor SNS Reaal. Bij de middelgrote verzekeraars wordt gekeken naar dochters van buitenlandse maatschappijen, die zich uit Nederland willen terugtrekken, als deze hier te weinig schaalgrootte kunnen ontwikkelen. Direct na de beursintroductie is echter eerst een bancaire overname gemeld. Dat betrof het onderdeel Vastgoedfinanciering van het door ABN Amro verkochte Bouwfonds. De portefeuille daarvan sluit goed aan bij de retail- en mkb-activiteiten van SNS Reaal. Datzelfde criterium geldt voor verzekeringsovernamekandidaten.