VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Geen weg onbegaanbaar

De vergadering werd gehouden op het balkon boven de werkplaats van de Spykerfabriek en op een tactisch moment onderbroken door het gegrom van een twaalfcilinder racemonster. Er waren 42 aandeelhouders afgekomen op deze jongensdroom. Met de grote belangen van directeur Muller, commissaris Hugenholtz, de opgestapte ontwerper en directeur De Bruijn en grootaandeelhouder De Vries Robbé alsmede de Stichting Prioriteit was 63,57 procent van aandelenkapitaal vertegenwoordigd.

Het devies van Spyker is ‘voor de aanhouder is geen weg onbegaanbaar’. De grote vraag is of dat voor de aandeelhouder ook geldt. Feit is dat in het afgelopen jaar als grote verworvenheid valt te noteren dat Spyker de moeizame test voor toelating op de weg in de Verenigde Staten wist te doorstaan. Bovendien werd een contract met de Duitse fabrikant Karmann afgesloten om onderdelen en koetswerk sneller geleverd te krijgen dan tot nu toe vanuit Coventry, waar degelijk maar langzaam handwerk werd verricht. Daardoor kunnen er meer auto’s gebouwd worden. De directie vond dat er redenen genoeg waren om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.

De verkoop van de circa 200.000 euro kostende bolides is van 3 exemplaren in 2003 gestegen naar 15 in 2004. Afhankelijk van de toeleveranties moeten dat er in het lopende jaar 50 à 60 zijn. Het orderboek over het verslagjaar noteerde 99 bestellingen. Het netwerk van dealers wordt snel uitgebouwd. De monteurs krijgen een training in Zeewolde. Van de deelname aan evenementen als de autoshows in Shanghai en Genève, maar vooral races als in Le Mans verwacht Spyker veel publiciteit en dus bestellingen.

Zoals in het introductieprospectus aangekondigd werd met verlies gedraaid: in het boekjaar 5 miljoen euro op een eigen vermogen van 16 miljoen. Eveneens zoals aangekondigd wordt nog een nieuwe emissie gedaan tegen 13 euro per aandeel en wordt de kredietfaciliteit verhoogd. De geactiveerde R&D-investeringen van 15 miljoen euro in 2004, voor 2005 met nog 2 miljoen verhoogd, zullen met 30.000 euro per auto worden afgeschreven en zijn door de accountant Deloitte geaccepteerd.

Directie en commissarissen vinden dat Spyker voorbeeldig aan de vereisten van de code-Tabaksblat voldoet. De Stichting Prioriteit, die directie en commissarissen voordraagt, zal vooralsnog gehandhaafd blijven. Door de kleine omvang van de raad van commissarissen is er geen onderverdeling in comités. Ook de directie blijft klein. De wegens verschil van inzicht afgetreden directeur/ontwerper De Bruijn, die het jaarverslag niet mede ondertekende en wiens vertegenwoordiger zich bij de stemmingen onthield, zal niet worden vervangen. De verklaring die voor zijn aftreden werd gegeven was dat er volgens het bestuur eerst naar bestaand ontwerp voldoende gebouwd moet worden alvorens nieuwe ontwerpen, technologische vernieuwingen en verbeteringen aan te brengen.