VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Grote overname na de zomer

Door aantrekkende marktprijzen heeft Nutreco het boekjaar 2005 met een recordwinst van 134 miljoen euro netto afgesloten. Aandeelhouders waren dan ook tevreden over de behaalde resultaten. Maar nog belangrijker is dat Nutreco er in geslaagd is om de fluctuaties in haar resultaten te beperken door haar zalmkweekactiviteiten te verkopen.

Eind april 2005 werden deze activiteiten al in een joint venture Marine Harvest gestopt om op termijn dit belang af te bouwen. Door de snelle marktveranderingen kondigde Nutreco op 6 maart aan het belang eerder te verkopen en wel aan het Noorse Geveran. Nutreco ontvangt hiervoor 881 miljoen euro voor haar aandelen en 155 miljoen euro aan verstrekte leningen en realiseert een boekwinst van 350 miljoen euro die  de eerder afgeboekte goodwill van bijna 200 miljoen euro ruimschoots compenseert.

Beleggers zijn vooral nieuwsgierig wat Nutreco gaat doen met 1 miljard euro in kas. Met de terugbetaalde leningen van 155 miljoen euro is de schuldpositie gereduceerd. De 881 miljoen euro voor de aandelen is al betaald, maar mag Nutreco pas gebruiken als alle autoriteiten toestemming hebben gegeven voor de verkoop. Ceo Wout Dekker hield de aandeelhouders herhaaldelijk voor dat zij "nul risico" lopen.

Inmiddels onderzoekt Nutreco diverse scenario’s om de 881 miljoen euro te investeren. Volgens president-commissaris Rob Zwartendijk zijn alle scenario’s mogelijk, zoals één of meerdere overnames, maar ook optimalisatie van de kapitaalstructuur door bijvoorbeeld inkoop van aandelen of uitkering van een superdividend. Verkoop van de rest van Nutreco behoort duidelijk niet tot die scenario’s. Op de vraag of Nutreco ook kijkt naar de mogelijke overname van Provimi werd bevestigend geantwoord.

De 881 miljoen euro staat nu op de bankrekening van Nutreco. Gezien de lage rente, wordt het rendementsdoel van 15 tot 20 procent op het eigen vermogen niet gerealiseerd. Dekker wilde niet aangeven binnen welke termijn hij denkt te kunnen beschikken over het geld en ook niet hoe lang hij nodig denkt te hebben om het geld goed te kunnen investeren. Over concrete financiële investeringscriteria kon hij nog geen uitspraak doen. Beleggers moeten het nog doen met de algemene criteria uit december 2005, namelijk waardecreatie voor aandeelhouders, versterking van posities in groeimarkten en acquisities met voldoende omvang. Als Nutreco grotere acquisities wil doen, zal zij hiervoor toestemming vragen aan haar aandeelhouders. Tussen de regels door werd overigens wel duidelijk dat Nutreco in het tweede helft van dit jaar al verwacht een grotere overname te kunnen aankondigen.

Dekker was er trots op dat het reorganisatieproces niet alleen daadkrachtig was uitgevoerd maar ook zorgvuldig. Ook bij de herinvestering wil hij zorgvuldig te werk gaan. Traditiegetrouw stond de emissiemachtiging op de agenda. Op de vraag waarom om een emissiemachtiging werd gevraagd met ruim 1 miljard in kas, antwoordde Zwartendijk slapjes dat Nutreco graag de handen vrij wil hebben bij eventuele overnamemogelijkheden ná de besteding van de 1 miljard. Heeft het management dan haar handen niet vol aan integratie van de overname(s)?