VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Autonome groei verdampt

Aalberts Industries is voor veel beleggers synoniem voor groeiaandeel. Ook in 2002 heeft de onderneming haar omzet met zeventien procent zien groeien. Deze groei is alleen mogelijk geweest door acquisities. In totaal heeft Aalberts het afgelopen jaar 190 miljoen euro omzet gekocht, waarvan 100 miljoen in de consolidatie is opgenomen. De autonome groei in 2002 was nihil. Voor 2003 heeft Aalberts nog geen duidelijk beeld of er autonome groei gerealiseerd wordt.

Ook de winst voor afschrijving van goodwill is het afgelopen jaar gegroeid met ruim 24 procent. Per aandeel was de groei lager als gevolg van de uitgifte van 3,7 miljoen aandelen ter financiering van de acquisities. Het dividend per aandeel steeg met vier procent tot vijftig eurocent per aandeel.

De belangrijkste acquisitie was Yorkshire Fittings met een jaaromzet van 130 miljoen euro. Daarmee is deze overname ook tevens de grootste in het bestaan van Aalberts. Door deze acquisitie is de post goodwill met meer dan honderd miljoen gestegen tot bijna tweehonderd miljoen euro. Tegenover een eigen vermogen van 181 miljoen euro is de balans van Aalberts verder verzwakt door goodwillactivering. Ook de verhouding goodwill versus balanstotaal is sterk gestegen van 17,8 procent naar 27,1 procent. Volgens oprichter, grootaandeelhouder en president Jan Aalberts vormt dit geen probleem. Hij is optimistisch over de overname van Yorkshire en verklaarde daarbij dat de overname van Yorkshire Aalberts Industries tot een van de leidende spelers in de Europa op het gebied van fittingen heeft gemaakt. Daarbij was de overnamesom van Yorkshire nog altijd lager dan de marktwaarde van Aalberts Industries zelf, aldus Jan Aalberts.

In het verleden werd altijd een premie voor het aandeel Aalberts betaald, maar inmiddels is deze premie verdwenen en wordt op de beurs ongeveer 7 keer de winst voor een aandeel Aalberts betaald. Ondanks deze lagere waardering zijn acquisities nog altijd mogelijk, ook als deze acquisities door aandelenuitgiften worden gefinancierd. Voorwaarde daarbij is dat de koers-winstverhouding van het over te nemen bedrijf lager is dan die van Aalberts Industries.

Het afgelopen jaar werden ondernemingen met een op acquisities gerichte groeistrategie door beleggers kritischer bekeken, mede naar aanleiding van de debacles bij Ahold, Getronics en Numico. Bij deze bedrijven blijkt nu achteraf dat risico’s met betrekking tot waardering, operationele controle, integratie van informatiesystemen en verzwakking van de balans onvoldoende door de ondernemingsleiding en commissarissen in de gaten zijn gehouden. De president-commissaris Niessen gaf aan dat hij deze risico’s bij Aalberts niet verwacht. Daarbij verwees hij naar zijn mede commissarissen Cor Brakel en Andrew Land. Beide heren waren topman van respectievelijk Wolters Kluwer en Hagemeyer en hebben daar vele acquisities gedaan.