VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Still going strong

In schril contrast met de lage lentetemperaturen scheen, in de met 87 aandeelhouders goed bezette zaal van Hotel Okura waar Aalberts Industries NV haar jaarvergadering hield, volop de zon. Niets dan riante cijfers werden er gepresenteerd door de dominerende grootaandeelhouder, oprichter en bestuursvoorzitter Jan Aalberts. Ook dit jaar weer groeicijfers van 20 procent, zowel in groei als in winst.

Al sinds de beursintroductie in 1987 heeft A.I. continu een groei van gemiddeld 20 procent per jaar weten te realiseren. De netto-omzet bedroeg in 2000 1 miljard NLG (1990: 100 miljoen NLG); het nettoresultaat was in 2000 78 miljoen NLG (1990: 8 miljoen NLG); het nettoresultaat per aandeel bedroeg 4,04 NLG (in 1990: 0.85 NLG).

A.I. heeft twee hoofdactiviteiten: Industrial Services en Flow Control Systems.
Het heeft wereldwijde ambities. In 2000 waren er acquisities in Groot-Brittanni, Frankrijk, Spanje en Nederland en het einde van de groei is nog lang niet in zicht. De directie ziet nog voldoende witte vlekken. De strategie is tot 2003 autonoom te blijven en door middel van acquisities te groeien naar een omzet van 1 miljard euro. Voorts wil men dat de winst per aandeel groeit met 15-20 procent per jaar.

De rol van de heer Aalberts in de onderneming is zeer belangrijk. Daarom vroeg de VEB wat zijn persoonlijke plannen zijn. Het antwoord was geruststellend voor de vele daarin genteresseerde aandeelhouders: over 3 jaar zal ik, deo volente, nog steeds op deze plaats zitten.

Een andere zorg van de vergadering, die overigens niet door het bestuur gedeeld werd, was de daling van het eigen vermogen tot 25 procent. De directie is nl. van mening dat 25 procent alleszins acceptabel is en denkt niet aan een emissie anders dan bij grote acquisities. Voor velen een geruststelling, want emitteren zou voor de aandeelhouders verwatering van de winst betekenen.

Wat de positie op de beurs betreft, staat A.I. in de Euronext 150 op een redelijke plaats. Er is stille hoop op een soort Europese midkap, nodig voor een positie op de kapitaalmarkt om de groeiambities te realiseren.
Er kon in de vergadering geen besluit genomen worden over een voorstel tot statutenwijziging wegens ontbreken van het daarvoor benodigde quorum. Het voorstel houdt omzetting van de nominale waarde van de aandelen in euro in en komt opnieuw aan de orde op een BAV op 8 mei a.s.

Het jaar 2001 is goed begonnen. De eerste maanden laten een stijging zien in omzet, resultaat en orders terwijl ook de acquisitie-activiteiten alweer vruchten afwierpen met de overname van een Duits bedrijf.