VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Optie is molensteen

.“Tegenwoordig kijken de aandeelhouders kritischer naar de performance van het bestuur en de onderneming”, liet financieel directeur Fred Arp in het rijk geïllustreerde jaarverslag van de Telegraaf Media Groep (TMG) optekenen. In de aandeelhoudersvergadering voegde hij daar nog aan toe dat hij met zijn uitspraak niet doelde op de VEB. Overigens moet vermeld worden dat TMG helemaal geen aandeelhouders heeft. Op de beurs zijn slechts certificaten genoteerd die in beginsel geen stemrecht hebben. Als kapitaalverschaffer mag je van het bestuur dus wel kritisch zijn, maar geen invloed hebben. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat certificering op korte termijn wordt opgeheven en Telegraaf hierop alvast een voorschot had genomen in haar jaarverslag.

 Reden voor de uithaal richting de VEB waren enkele vermeende onjuistheden in VEB magazine Effect (nummer 8), dat in de week van de aandeelhoudersvergadering verscheen. En daarmee was eigenlijk meteen de toon van de vergadering gezet. Waar ging het nou precies om. TMG heeft over 2007 een recordwinst geboekt van 400 miljoen euro (2006: 49,6 miljoen euro) bij een omzet die ongeveer 10 procent groeide tot 739 miljoen euro. Deze recordwinst is echter voor het grootste deel tot stand gekomen door de verkoop aan ProSiebenSat.1 van TMG’s 20 procentbelang in SBS Broadcasting (SBS), de houdstermaatschappij van de SBS Groep (in Nederland onder andere actief met televisiezenders SBS6, Net5 en Veronica). Dit Duitse mediaconcern is op haar beurt weer in handen van private equitybedrijven Kohlberg Kravis Roberts (KKR) en Permira.

Bij de verkoop, die TMG een boekwinst opleverde van ongeveer 360 miljoen euro, bedong TMG een calloptie op aandelen (met stemrecht) ProSiebenSat.1 die uitgeoefend kan worden tussen1 en 15 juni 2008 tegen 34,71 euro minus het uit te betalen dividend over de periode tussen 6 maart 2007 en de uitoefendatum van de optie. In het geval dat TMG zijn calloptie niet uitoefent hebben KKR & Permira een putoptie die uitgeoefend moet worden voor 15 augustus 2008 tegen een vaste prijs van 28,71 euro per aandeel.TMG heeft hiervoor eenomvangrijke kasreserve van ongeveer 450 miljoen euro op de balans staan. Indien een van beide opties wordt uitgeoefend, waarvan de uitoefenprijzen op dit moment ver boven de huidige beurskoers (ongeveer 15 euro) liggen, moet TMG tussen 0 en 428 miljoen euro investeren in ProSiebenSat.1.

De VEB noemde deze overeengekomen constructie “een beetje dom”. Het bestuur verdedigde zich in de vergadering, bij monde van bestuursvoorzitter Ad Swartjes, door erop te wijzen dat zij ten tijde van de verkoop geen rekening hadden gehouden met de mogelijkheid dat de wereldwijde aandelenmarkten zo onderuit zouden gaan. Niettemin is het bestuur van mening dat het nog steeds een prima investering met toekomst blijft. Indien TMG de calloptie wil uitoefenen, dan zal er een buitengewone aandeelhoudersvergadering worden gehouden waarin aandeelhouders om goedkeuring zal worden gevraagd. Indien KKR & Permira de putoptie uitoefenen, of geen van beide opties wordt uitgeoefend, dan zal hierover een persbericht uitgegeven worden.

TMG verwacht van deze eventuele deelneming heel wat, want met haar traditionele business van gedrukte dag-, week- en puzzelbladen, alsmede de gespecialiseerde uitgaven, gaat het maar matig. Ondanks het feit dat vlaggenschip “De Telegraaf” het grootste marktaandeel heeft en de oplage in het verslagjaar iets is gestegen, blijft het tobben in krantenland. Hoge bezorgkosten - die TMG overigens hoopt te kunnen uitbesteden - alsmede loonstijgingen, duurder papier en dure persen zullen druk op het resultaat blijven uitoefenen. Als de krant op “Berliner” of tabloidformaat overgaat, wordt TMG gedwongen om de bestaande persen om te bouwen wat een investering zal betekenen van ongeveer 140 miljoen euro.

De advertentie-inkomsten staan ook onder druk, omdat de adverteerders hun reclamebudgetten meer en meer toewijzen aan televisie en nieuwe media. Het eerste kwartaal van 2008 heeft nog geen grootse verbeteringen laten zien. Toch blijft het bestuur bij haar ambitieuze (genormaliseerde) ebita doelstelling van 15 procent eind 2009. Over 2007 bedroeg deze marge nog slechts 7 procent. Dit moet vooral gerealiseerd worden door versnelde en diepere kostenreducties, synergie, verkoop van verliesgevende bedrijfsonderdelen en eventuele acquisities. Dit laatste staat of valt met de uitkomst van de ProSiebenSat.1 kwestie. Zoals gebruikelijk nam de VEB weer fors stelling tegen de achterhaalde certificering van aandelen bij TMG, waardoor kapitaalverschaffers altijd overstemd worden door het Administratiekantoor (AK).

Het moet gezegd worden dat het AK in de vergadering, vertegenwoordigd door haar voorzitter Lammerts van Bueren, zelfs een enkele kritische noot durfde te plaatsen. Bijvoorbeeld bij de herbenoeming van commissaris Weenen die al vanaf 1980 in functie is en daarmee de maximale zittingsperiode van twaalf jaar, zoals de code Tabaksblat bepaalt, ruimschoots overschrijdt. Helaas bracht het AK haar “kritiek” hierop niet tot uiting in haar stemgedrag, want het AK “knikte” als vanouds weer “ja” richting bestuur en commissarissen achter de tafel. De prestatiecriteria die gelden voor hetbestuur worden niet gepubliceerd, zodat niet kan worden vastgesteld of en in hoeverre het bestuur ook daadwerkelijk recht heeft op een bonusuitkering. Al met al wordt het een spannend jaar voor TMG en haar kapitaalverschaffers zullen in het bijzonder de ontwikkeling rond ProSiebenSat1 nauwlettend volgen.