VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Proactief of nog conservatief?

Op papier zijn ze er al de nieuwe doelstellingen van TMG, maar in 2007 moet in daden duidelijkheid komen over de concretisering. De resultaten over 2006 waren niet om over naar huis te schrijven: een netto-resultaat van 49,6 miljoen euro, terwijl dat een jaar eerder nog 65,4 miljoen euro was. Genormaliseerd steeg het bedrijfs-resultaat echter van ruim 39 miljoen naar 50 miljoen. Overigens deelde het bestuur mee dat het eerste kwartaal 2007 een iets hogere omzet en een wat beter resultaat belooft.

De resultaten over 2006 waren niet om over naar huis te schrijven: een netto-resultaat van 49,6 miljoen euro, terwijl dat een jaar eerder nog 65,4 miljoen euro was. Genormaliseerd steeg het bedrijfs-resultaat echter van ruim 39 miljoen naar 50 miljoen. Overigens deelde het bestuur mee dat het eerste kwartaal 2007 een iets hogere omzet en een wat beter resultaat belooft.
Er is fors gereorganiseerd, het aantal medewerkers is flink verminderd, de kosten zijn verlaagd, bedrijven en participaties werden verkocht, maar de grote slag moet nog komen. Het hoofdproduct, de krant, is voorbij de top van zijn levenscyclus en de vraag is wat op lange termijn dit fundament van het concern gaat vervangen.

Tijdens de vergadering is daar nog geen duidelijkheid over gekomen, maar het is zeker niet denkbeeldig dat komende zomer in dat kader een grote stap wordt gezet. Bestuursvoorzitter Swartjes sprak even over de onder-handelingen rond Pro Sieben en SBS, kon er weinig nieuws over vertellen, maar zei er wel vanuit te gaan dat deze zomer een beslissing valt. Ook kan, als de wijziging van de mediawet erdoor is, de verdere overname van Sky Radio worden geëffectueerd.
De VEB liet blijken niet helemaal overtuigd te zijn. Moeten er niet nog meer echte keuzen worden gemaakt? Is combinatie van hardware- en softwareactiviteiten nog wel goed voor TMG in een tijd van zeer snelle en grote veranderingen in communicatie-technieken en mediagebruik? En heeft TMG de opvolger voor haar huidige kernactiviteit, de krant, al gevonden?

TMG heeft recent mooie doelstellingen geformuleerd, de koers ging daarna omhoog, maar kalft alweer af omdat de aandeelhouders (nog) niet overtuigd zijn. Moet er bijvoorbeeld niet meer in Oost-Europa worden geïnvesteerd? In de beantwoording werd opgemerkt dat TMG niet de ambitie kan hebben marktleider te worden in een Oost-Europees land, waar de Hachettes en andere concerns reeds sterk aanwezig zijn. Verder werd vooral verwezen naar het jaarverslag.
De VEB ziet ook het handhaven van de certificering als negatief: wil TMG aan de laatste boom hangen nu ook Wolters Kluwer, CSM en andere die laten vallen? Het antwoord van de president-commissaris was simpel: ja.Zolang TMG de certificering in stand houdt, wenst de VEB in ieder geval een jaarlijkse vergadering van certificaathouders.

Het AK bestuur bevestigde desgevraagd dat een dergelijke vergadering ook in de toekomst gehouden zal worden. Tevens werd door het AK medegedeeld dat op korte termijn een antwoord zal worden gegeven op de voordracht die de VEB heeft gedaan ter vervulling van een vacature in het AK bestuur.De VEB heeft tegen het beloningsvoorstel gestemd, niet vanwege de omvang van de beloningen, maar omdat voor het bestuur geen toetsbare doelstellingen bekend zijn en ook anderszins nog niet voldaan wordt aan de code-Tabaksblat. Er is nog altijd een vacature in de raad van commissarissen. De VEB deed de suggestie te denken aan een tweede vrouw en/of iemand met uitgebreide kennis van Oost-Europa.