VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het blijft tobben

De ontwikkelingen zijn op bijna alle terreinen teleurstellend geweest. Niet alleen voor de aandeelhouders, maar ook voor de bij de ingang van het Telegraaf-gebouw demonstrerende ex-werknemers van de afgestoten Brouwer Groep.

De in de vorige jaarvergadering uitgesproken winstverwachting van 20 miljoen euro is uiteindelijk gehaald, maar vooral dankzij eenmalige baten van in totaal 13 miljoen euro uit het vorig jaar op nul gewaardeerde belang in de Brouwer Groep en het resultaat uit verkoop van een belang in ANP. De verwachting was die winst op eigen kracht te realiseren, dus zonder de genoemde baten van 13 miljoen euro. Voor 2005 werd geen verwachting uitgesproken, van enig optimisme was echter vooralsnog geen sprake. De vraag is hoe lang met reorganiseren de resultaten op peil zijn te houden. Naast optimaliseren zijn de motto’s vernieuwen en internationaliseren.

De naam van de vennootschap is gewijzigd in Telegraaf Media Groep. Deze geeft een juistere afspiegeling van de (potentiële) activiteiten en is internationaal gezien beter te hanteren. De buitenlandse activiteiten (Zweden, Oekraïne) zijn nog relatief onbelangrijk. Men vertrouwt er echter op dat ze op langere termijn zowel qua omzet als winstbijdrage relevant zullen worden. Wel hadden reorganisaties zoveel aandacht gevraagd dat de aandacht voor internationaliseren onder de maat was gebleven. In Nederland wordt De Telegraaf gehinderd door een restrictief overheidsbeleid uit angst voor een opiniemonopolie, terwijl buitenlandse partijen zoals Bertelsmann met RTL, Sanoma met de tijdschriften afkomstig van VNU en Apax met PCM steeds meer de mediamarkt gaan beheersen.

De vergadering was zoals gebruikelijk bij De Telegraaf weinig enerverend. Opvallend was wel de actieve opstelling van de voorzitter van het administratiekantoor, Willem Lammerts van Bueren. Kennelijk heeft men zich de kritiek van Peter Paul de Vries op de in februari 2005 gehouden vergadering van certificaathouders aangetrokken. Maar De Telegraaf blijft afwijken van de Code corporate governance. Dit vond steun bij Lammerts van Bueren, immers de code is een compromis en dan ligt verschillend reageren voor de hand. Het administratiekantoor zal primair in de gaten houden of het belang van de aandeelhouders niet geschaad wordt. Zoals wel vaker voorkomt werd bij sommige agendapunten tegengestemd door vertegenwoordigers van buitenlandse aandeelhouders. Een motivering werd helaas niet gegeven.
Na sluiting van de vergadering werd het nieuwe logo van de Telegraaf Media Groep gepresenteerd. Bescheiden. Tekenend voor de toekomstverwachtingen?