VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Weer de weg omhoog?

Voor het derde achtereenvolgende jaar had het Telegraafconcern te kampen met zwaar weer. Dalende advertentie-inkomsten en teruglopende oplagen werden gecompenseerd door kostenbesparingen en lagere papierprijzen, met als gevolg een stijging van het bedrijfsresultaat voor het eerst in drie jaar en wel met tien procent.

Echter, als gevolg van een afwaardering van de deelneming in de Brouwergroep (drukkers) met 48,9 miljoen euro, was er uiteindelijk sprake van een nettoverlies van 25,8 miljoen euro. In het jaarverslag 2002 werd nog een positieve bijdrage van deze deelneming aan het resultaat verwacht. Door de afwaardering van deze deelneming tot nul zal een onverhoopt verlies in de toekomst geen invloed hebben op de resultaten van De Telegraaf en is deze bloeder dus gestopt. Het belang in Wegener werd uitgebreid van 21,8 tot 23,9 procent. De beurswaarde lag per 31 maart 2004 twaalf miljoen euro boven de boekwaarde.

Als gevolg van de houding van de Nederlandse Mededingingsautoriteit is elke vorm van samenwerking met Wegener verboden. Een proef met een gemeenschappelijke bezorging in de provincie Utrecht mag niet worden uitgebreid. Ook was het De Telegraaf en Wegener verboden mee te bieden op de dagbladen van de Perscombinatie.
Door nieuwe initiatieven probeert De Telegraaf compensatie te vinden voor de niet alleen conjuncturele, maar ook structurele achteruitgang van het klassieke dagbladbedrijf.
Van belang is de in 2004 gestarte uitgave van een zondagskrant die als een investering op lange termijn moet worden gezien. In het kader van de buitenlandse expansie is, naast de activiteiten in Zweden, in 2004 een tijdschrift joint venture in de Oekraïne gestart. Een dergelijke expansie is alleen zinvol in nieuwe markten zoals China, India en de landen van de voormalige Sovjet Unie. Een aandeelhoudster van Finse origine, dus met ervaring met Russen, liet een waarschuwend woord horen.

Voor 2004 voorspelt het concern een nettowinst in de orde van grootte van twintig miljoen euro. Hierbij is rekening gehouden met de kosten van nieuwe activiteiten, voornamelijk De Telegraaf op Zondag. Deze voorspelling en de handhaving van het dividend moeten gezien worden als een bewijs van vertrouwen in de toekomst.

Ook de code-Tabaksblat was een agendapunt. Op tal van punten meende De Telegraaf een zo bijzondere positie in te nemen dat afwijking van Best Practice aanvaardbaar was. De VEB tekende hiertegen bezwaar aan en stemde tevens tegen de herbenoeming van een commissaris die al sinds 1980 in functie was. Van een uitgebreide discussie was geen sprake, aangezien door andere aandeelhouders niet werd gereageerd en de respons van achter de tafel ook kort was. Doordat slechts een beperkt aantal aanwezigen zijn stem liet horen was de vergadering in anderhalf uur afgelopen. Wel putten een tweetal aanwezige personeelsleden zich uit in loftuitingen voor het bestuur.