VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Misère in de advertentiemarkt

Ook het Telegraaf-concern bevindt zich in zwaar weer. De advertentie-inkomsten dalen versneld (-7% in 2001, -11% in 2002,  –13% in de eerste twee maanden van 2003), terwijl de bezorgkosten disproportioneel stijgen (+ 7,5% in 2002). De teruggang van 35 miljoen euro in advertentie-inkomsten kon nog wel deels gecompenseerd worden door de stijging van ruim 10 miljoen euro in oplage-inkomsten. De omzetdaling met 116 miljoen euro werd grotendeels veroorzaakt door deconsolidatie van de Biegelaar drukkerijen (-84 miljoen euro).

De verbetering van het nettoverlies ten opzichte van 2001 was voornamelijk te danken aan het wegvallen van de extra goodwillafschrijving van 27 miljoen euro in 2001. De buitengewone lasten van circa 32 miljoen euro voor reorganisaties waren vergelijkbaar met de 29 miljoen euro van 2001. Over de periode 2002-2003 moet de geplande herstructurering 25 miljoen euro besparingen opleveren, waarvan vijf miljoen euro in 2002 gerealiseerd is. Dit is te weinig om de huidige daling in advertentie-inkomsten op te vangen.

Gelukkig is niet alles kommer en kwel bij de Telegraaf. De opbrengst van deelnemingen verbeterde met zeven miljoen euro door halvering van het verlies op internetactiviteiten en de toename van de winst met vier miljoen euro op het belang van dertig procent in SBS. Verder draaide de gratis ochtendkrant Sp!ts praktisch break-even. Ook de papierprijzen daalden enigszins.

De zorgwekkende situatie, waarin de positieve ontwikkelingen de dalende advertentie-inkomsten zeker niet zullen compenseren, kon kennelijk de aandeelhoudersvergadering niet wezenlijk beroeren. Na een half uur werd de rondvraag gesloten. Een tevreden president-commissaris A.J. van Puijenbroek, wiens onwenselijk lange zittingsduur van 28 tot 32 jaar verlengd was, vermelde de 35 minuten durende vergadering als een record. Vragen over de te verwachten lage rentabiliteit op korte termijn en het ontbreken van een duidelijke lange termijn strategie kwamen zijn blijven liggen.