VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Onzeker herstel

In de jaarvergadering van Telegraaf – die meer weg had van een personeelsuitje, gezien het grote aantal aanwezige werknemers, dan van een aandeelhoudersvergadering – was niet veel reden voor blijdschap. Voor het eerst in haar bestaansgeschiedenis heeft de uitgever een verlies geleden.

Oorzaken van dit verlies over 2001 van 29,5 miljoen euro zijn onder meer de afschrijvingen op de goodwill van de Gooi- en Eemlander van ruim 27 miljoen euro en 29 miljoen euro aan reorganisatiekosten. Naast deze bruto incidentele lasten hebben de terreuraanslagen een duidelijk spoor achtergelaten op de winstontwikkeling; in de eerste helft van het jaar werd een winst geboekt van 19,3 miljoen euro tegen een verlies van 2,8 miljoen euro in de tweede helft.

In de sector uitgeverijen werd het resultaat negatief beïnvloed door de sterk gestegen papierprijzen en de hogere bezorgkosten. Maar ook de inkomsten uit de advertentiemarkt, waarvan de omzet voor 50 procent afhankelijk is, bleven duidelijk achter bij 2000. Om de negatieve trend een halt toe te roepen heeft Telegraaf in september 2001 een vijfjarenplan gepresenteerd. Kernwoorden zijn Optimaliseren, Vernieuwen en Internationaliseren. Daarbij zijn slechts twee concrete financiële doelstellingen gesteld: rendement op het eigen vermogen van 12 procent en een omzetbijdrage van vijf procent uit het buitenland. De doelstelling Optimaliseren heeft geleid tot een reorganisatie waarbij arbeidsplaatsen zijn teruggedrongen en tot integratie tussen onder meer off-line- en on-lineactiviteiten. Telegraaf streeft met Vernieuwing naar nieuwe producten en een meer marktgerichte benadering. De Internationalisatie moet gestalte krijgen door middel van overnames en joint ventures en het exporteren van eigen titels.

Ondanks een aanzienlijk lagere nettowinst over het eerste halfjaar van 2002 ten opzichte van 2001 handhaafde bestuursvoorzitter Arp de eerder uitgesproken winstverwachting dat het normale resultaat van 2001 van 16,5 miljoen euro fors zal worden overschreden. Naast de positieve effecten van de reorganisatie en de verlaagde papierprijzen blijft het verwachte herstel echter ook sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de advertentiemarkt en die blijft voorlopig onzeker.

Arp benadrukte in de algemene aandeelhoudersvergadering de toegenomen openheid van Telegraaf. Onlangs werd voor het eerst een analistenbijeenkomst gehouden en er is een persbijeenkomst georganiseerd om de jaarcijfers te presenteren. Van vergaande openheid was op de algemene aandeelhoudersvergadering niet veel te merken. Telegraaf wilde geen enkele toezegging doen om een aantal beschermingsconstructies af te bouwen. Telegraaf heeft certificaten van aandelen waardoor de kapitaalverschaffers geen stemrecht hebben, hanteert vrijwillig het structuurregime dat kapitaalverschaffers invloed op benoemingen van bestuurders en commissarissen ontneemt en heeft prioriteits- en beschermingspreferente aandelen. Desgevraagd wilde het administratiekantoor niet het woord voeren over de contacten met het bestuur en de onderwerpen die daarbij aan bod komen. Van een onderneming die zijn bestaansrecht ontleent aan informatie mag je toch wel meer verwachten.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net