VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Winstdaling zet door

Ondanks de gestegen omzet, waarvan 49 miljoen euro afkomstig was van de in mei 2000 gepleegde overname van De Limburger, daalde de nettowinst fors, waarbij dan ook nog geconstateerd moet worden dat van die jaarwinst meer dan tweederde gerealiseerd werd in het eerste halfjaar.

De winstdaling over geheel 2000 was voornamelijk het gevolg van de elektronische activiteiten. Alle aanloopkosten van internet en de kosten van de in het boekjaar 2000 aangegane joint ventures werden in n keer ten laste van het resultaat gebracht. Het break even resultaat uit die activiteiten wordt niet eerder dan in 2003 verwacht.

Het late tijdstip waarop de NMA uiteindelijk toch toestemming verleende voor de overname van De Limburger leidden ertoe dat de synergievoordelen pas in latere jaren benut zullen kunnen worden. De operatie in Limburg heeft een verlies van ruim viereneenhalf miljoen Euro, waarin ook de afschrijving van de goodwill is begrepen, meegebracht. De goodwill wordt in een termijn van twintig jaar afgeschreven.

In de vergadering werd de toelichting bij het jaarverslag deze keer niet gepresenteerd door de fungerend voorzitter van de directie L.G. van Aken. Hij zal binnenkort na 35 jaar met VUT gaan. Hij werd als directievoorzitter in de vergadering vervangen door drs. Arp. R.A. Arp releveerde het succes van Sp!ts, het gratis dagblad voor o.v.-reizigers. Spits is in korte tijd de derde krant van Nederland geworden. Al in 2001 wordt van Spits een positieve bijdrage aan het resultaat verwacht. Bij die mededeling kon Arp het niet laten nog een sneer aan het adres van de NS uit te delen. Hij nam aan dat de directie en ondernemingsraad van de NS erin slagen het aantal treinstakingen tot een normale omvang terug te brengen.

Inmiddels is er bij De Telegraaf sprake van een negatief werkkapitaal, ontstaan door de aankoop van De Limburger, het bijplaatsen van aandelen door Wegener, de investeringen in de krantenpers in Amsterdam en in de persen bij de dochter Biegelaar en Jansen.
De advertentie-inkomsten vallen bij het dagblad De Telegraaf flink tegen. Arp verwacht een sterk verminderde nettowinst voor 2001. Die opmerking omvatte in feite een winstwaarschuwing die volgens Mock duidt op een 20 tot 30 procent lagere nettowinst, nog lager dan die van het boekjaar 2000. Voor de aandeel- en certificaathouders geen prettig vooruitzicht!

De gelegenheid om vragen te stellen werd slechts door een aandeelhouder benut, te weten de VEB. De participatie van kapitaalverschaffers was zeer laag: er waren niet meer dan 10 certificaathouders aanwezig die alles wat er gepresenteerd werd braaf slikten en goedkeurden. De vergadering duurde dan ook zeer kort.

De VEB merkte op dat de N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf behoort tot de ondernemingen die in 2001, vijf jaar na het eerste rapport van de Commissie Peters nog steeds hun certificering handhaven en daarmee de besluitvorming in een AvA tot een farce maken. Uit de discussie kwam geen nieuwe informatie naar voren. Herhaald werd slechts wat al in het jaarverslag te lezen viel.

Bij de behandeling van de voorstellen tot wijziging van de statuten bleek duidelijk dat de directie van de Telegraaf niet bereid is de ontwikkelingen in vennootschapsland te volgen en al helemaal niet bereid is voorop te lopen. Pas als wetswijzigingen optreden zullen de statuten daaraan aangepast worden.