VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Langverwachte overname

Al vanaf 2006 houdt bestuursvoorzitter Philip Nijenhuis van chiptester Rood Testhouse zijn aandeelhouders voor dat een grote overname eraan zit te komen. Na een proces van drie jaar kon eindelijk de nieuwe combinatie RoodMicrotec tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering (bava) gepresenteerd worden.

Microtec is een in Stuttgart gevestigde onderneming die in dezelfde markt opereert als Rood. Door het samengaan van beide ondernemingen ontstaat volgens Nijenhuis de grootste onafhankelijke chiptester van Europa. Dat het uiteindelijk zo lang geduurd heeft, kwam volgens hem doordat geen exclusiviteit in de onderhandelingen bedongen kon worden. Bovendien moest voorzichtig geprobeerd worden de eigenaren van Microtec over de streep te trekken, want ook enkele concurrenten hadden contact gelegd met Microtec, aldus Nijenhuis.

Rood betaalt drie miljoen euro voor Microtec dat op een omzet van ongeveer acht miljoen euro een ebitda (bedrijfsresultaat voor afschrijvingen) van net geen miljoen euro realiseert en schuldenvrij is. De financiering is geregeld door uitgifte van 4,9 miljoen nieuwe aandelen aan een selecte groep particuliere investeerders (waaronder investeringsmaatschappij The Informal Investment Network (TIIN), een beleggingsvehikel dat mede is opgezet door voormalig commissaris Wanrooy) en een banklening.

Microtec lijkt de perfecte fit met Rood te hebben. Microtec is vooral sterk in delen van de markt waar Rood juist de focus op wil gaan leggen. Hierbij moet gedacht worden aan zogenaamde fabless semiconducter ondernemingen (bedrijven die slechts de ontwikkeling van halfgeleiders voor hun rekening nemen en dus niet zelf produceren) uit welke hoek Rood nieuwe klanten verwacht. Bovendien is Microtec beter vertegenwoordigd in supply chain management. Ook een verschuiving richting het meer geavanceerde deel van de markt waar Microtec ook al beter vertegenwoordigd is, gericht op foutanalyse en chips voor optische applicaties, is een van de belangrijke doelstellingen.

Dit alles ontlokte de VEB de opmerking: ”het lijkt voor Rood wel een lot uit de loterij”. “Ook voor Microtec is dit een goede zaak”, zo verklaarde algemeen directeur Reinhard Pusch. Pusch zal bij de combinatie chief sales officer en vicepresident worden, maar komt niet in de raad van bestuur. Nijenhuis blijft enig lid van dit bestuur. Door de omvang van de nieuwe onderneming worden contracten mogelijk waar voorheen ieder afzonderlijk niet voor zou worden uitgenodigd, zo gaf Nijenhuis aan.

Uiteraard is er ook een aantal “maren”. Zo is Microtecnet als Rood een kleine speler die nog geen kritische massa heeft en draagt de overname niet of nauwelijks direct bij aan de winst. Nijenhuis becijferde de synergievoordelen op een tot drie miljoen euro en verwacht deze binnen vijf jaar te realiseren. Met name door een betere inzet van personeel en productiemiddelen, optimalisatie in processen en inkrimping van het personeelsbestand. Met deze overname-effecten, maar ook als strategische targets in algemene zin, wil RoodMicrotec haar resultaten en balansverhoudingen verbeteren. Voor de komende jaren gaat RoodMicrotec uit van een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei tussen de vijf en vijftien procent. Voor het lopende boekjaar 2008 zal de omzetgroei aan de onderkant van deze bandbreedte liggen vanwege “vertragingen in enkele projecten”, zoals Rood dit cryptisch omschrijft. Voor 2009 en 2010 wordt wel een “substantiële” bijdrage aan de nettowinst verwacht.

Zonder specifiek in te gaan op de halfjaarcijfers 2008, deze worden op 7 augustus voorbeurs gepubliceerd, gaf Nijenhuis aan dat de Rood’s omzet uit is gekomen op 4,8 miljoen euro. Gedurende de eerste maanden ging het redelijk crescendo, maar in mei kwam de klad er in en daalden de resultaten sterk. Rood verwacht een sterkere tweede helft van het jaar. De VEB wilde vanzelfsprekend weten hoe de cijfers van Microtec er over het eerste halfjaar van 2008 uitzagen, waarop Nijenhuis aangaf dat hetzelfde patroon verwacht mag worden als bij Rood, maar cijfers zullen slechts op jaarbasis verstrekt worden. Tot onvrede van de VEB. Er vindt een significante overname plaats en aandeelhouders krijgen niet de meest recent stand van zaken bij de overgenomen partij te horen. Toegezegd werd dat bekeken zal worden in hoeverre de resultaten van Microtec toch tussentijds bekendgemaakt kunnen worden.

Tot verbazing van de VEB kwam president-commissaris Cees Koot plotseling met het voorstel om Nijenhuis een extra optiepakket van 200.000 opties toe te kennen met een uitoefenprijs van elf eurocent. En dit terwijl de koers schommelt rond de vijfendertig eurocent! De motivering was dat Nijenhuis zich uitzonderlijk had ingezet de laatste drie jaar voor de deal met Microtec, een uitstekende prijs had bedongen en in 2007 afgezien had van zijn optiepakket vanwege de matige operationele en financiële prestaties.

De VEB maakte duidelijk dat deze handelswijze niet door de beugel kan. Ten eerste was in de agenda voor deze bava helemaal geen enkele toelichting opgenomen over deze optieverstrekking. Bovendien verstrekt Rood nu alweer opties met een uitoefenprijs die fors onder de beurskoers ligt. Ook bij zijn aantreden als bestuursvoorzitter in 2004 kreeg Nijenhuis namelijk al opties met een uitoefenprijs van elf eurocent en ook toen maakte de VEB al duidelijk dat dit absoluut niet kan. De motivering van Koot was dat Nijenhuis' arbeidscontract hierin zou voorzien. Dit arbeidscontract hebben aandeelhouders overigens nooit mogen inzien, want de benoeming van Nijenhuis is destijds niet aan de aandeelhoudersvergadering ter goedkeuring voorgelegd. Nijenhuis bleek met deze optieseries overigens wel over een uitstekend gevoel voor timing te beschikken, want hij oefende zijn opties in maart en april 2006 uit op 80 en 81 eurocent.

Hoger is de koers tijdens zijn bewind nooit meer geweest. Koot beloofde beterschap en zal voortaan punten die toelichting behoeven van een toelichting voorzien en onderdeel van de agenda uit laten maken. Op basis van de optietoekenning moet hier echter niet te veel van verwacht worden.