VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nog even geduld

Op de aandeelhouders-vergadering waren 530.420 aandelen vertegenwoordigd en de aanwezigen konden de gebruikelijke optimistische toekomstverwachtingen beluisteren. Weer worden Dresden en China als speerpunten aangegeven. Het management kwam dan ook juist terug van een bezoek aan China.

Over 2006 zijn de doelstellingen niet gehaald en om die reden zijn aan bestuursvoorzitter Nijenhuis geen opties toegekend. Zijn contract is echter tot eind 2009 verlengd zodat hij de misgelopen opties alsnog kan verdienen en hopelijk de voor 2009 in het vooruitzicht gestelde omzetverdubbeling ten opzichte van 2004 kan meevieren.

Het zoeken naar financiering heeft in 2006 zo lang geduurd dat het de omzetstijging heeft afgeremd. Ook was er sprake van belangrijke aanloopkosten in Dresden en China. In Dresden geniet Rood een investeringssubsidie van 40 procent. Van de afzetsectoren is automotive de belangrijkste, hier wordt bijna de helft van de omzet behaald. De opvallende stijging van het debiteurensaldo werd verklaard door het feit dat in november en december relatief veel omzet was gehaald. Evenals vorige jaren werd gesproken over samenwerking in enigerlei vorm waarbij de fiscale verliezen een bruidsschat kunnen vormen. Gezien de inperking van de verliescompensatie in Nederland is haast geboden, want in 2012 zullen de Nederlandse verliezen grotendeels verdampen.
In verband met de samenwerkingsplannen vroeg het bestuur een emissiemachtiging voor vijf jaar voor het hele nog niet geplaatste aandelenkapitaal.

De VEB was de enige tegenstemmer. Op de agenda stond de benoeming van de accountant die met drie man in de vergadering aanwezig was. De vergadering werd verzocht de commissarissen te machtigen omdat de fee van het komend jaar nog niet uitonderhandeld was. Met de benoeming van een nieuwe commissaris zijn er nu twee onafhankelijk. De voorgestelde statutenwijziging hield onder meer in de wijziging van Amsterdam in Zwolle als statutaire vestigingsplaats. Daarmee kunnen de kosten van de Amsterdamse postbus worden uitgespaard.