VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Wordt 2001 een test-case?

De in de Engelse taal gehouden aandeelhoudersvergadering van Rood Technology (Roos Testhouse International NV) startte met het bericht dat een vestiging in Alton (zuid Engeland) is verkocht door een succesvolle afronding van het management buy-out van deze niet tot de core business behorende vestiging. Directeur Ian Reid verwacht niet dat deze verkoop effect zal hebben op de voorzieningen voor de jaarrekening 2000.


De activiteiten van de vennootschap zijn nu geconcentreerd in Nordlingen (Duitsland) en in Livingston (Schotland) en houden zich voornamelijk bezig met toegevoegde waarden van de halfgeleiderindustrie, aanverwante dienstverlening, alsmede zgn. production support services op het gebied van de automobielindustrie, telecommunicatie, hoogwaardige consumentenproducten etc.

De onderneming heeft haar afhankelijkheid van geheugenchips sterk verminderd ten gunste van mixed signal producten. Ook de apparatenbouw (equipment) vertoont een sterke groei. Algemeen is de markt van technologieproducten voortdurend fors in beweging en sterk aan het veranderen. Slechts een strategie die gericht is op alle veranderingsprocessen in het marktsegment, zal op de langere duur tot goede resultaten kunnen leiden. Met name de toegevoegde waarde service voor de IC supply chain, wordt door de directie als een zeer hoge prioriteit gezien.

De huidige Engelse directeur Ian Reid treedt af en wordt door de Duitser Wolfgang Wagner als directeur van de gehele vennootschap (twee vestigingen) opgevolgd.
Het dividend voor 2000 wordt wederom gepasseerd, gezien de hoge investeringen die voor 2001 opnieuw worden voorzien.

Voor 2001 hanteert Wagner drie scenario’s in de IC-industrie:
- pessimistisch: geen groei;

- gematigd: een kleine groei van 0-10 procent;

- optimistisch: een groei van meer dan 10 procent.

Hij schat in dat Rood Technology door de forse saneringen in 2000 een sterke marktpositionering in 2001 gaat innemen, en verwacht een optimistische uitkomst zonder een precieze prognose af te geven. Met name wordt veel aandacht geschonken en worden veel kosten gemaakt om het zeer bedrijfstrouwe personeel verder te scholen, waardoor de onderneming een hogere marktwaarde kan verkrijgen.

De overige agendavoorstellen van de directie worden door de AVA aangenomen, met dien verstande dat de aanwijzing van de directie tot uitgifte van niet geplaatste aandelen resp. tot het uitsluiten van het voorkeursrecht van aandeelhouders voor een periode van 18 maanden is verlengd.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net