VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vooruit

Softwarebouwer TIE Holding presenteerde haar aandeelhouders in de buitengewone aandeelhoudersvergadering (bava) een nieuwe commissaris. Het is Erik Honée geworden.

Honée werd door president-commissaris Ton Veth geïntroduceerd als voormalig advocaat, expert op het gebied van fusies en overnames, belegger en voormalig compliance officer bij De Vries Robbé Groep. Ook was hij tot eind maart dit jaar commissaris bij Vivenda Media Groep, beter bekend als Real Time Company uit de periode dat George Tóth hier nog de scepter zwaaide. Na het vertrek van Shell directeur (bij de Gas & Power divisie in Maleisië) en voormalig staatssecretaris Dick Benschop uit de raad van commissarissen in februari, waren nog slechts twee commissarissen over. Een van hen is grootaandeelhouder Peter van Schaik die meer dan 25 procent van de aandelen houdt.

Over boekjaar 2007 belandde TIE voor 3,4 miljoen euro (op een omzet van tien miljoen euro) in het rood en ook het eerste en tweede kwartaal van het lopende jaar waren teleurstellend: een verlies van respectievelijk vier euroton en 1,7 miljoen euro negatief. In deze moeilijke en verliesgevende tijden is volgens Veth duidelijk behoefte aan versterking van het toezichthoudend college.

De VEB heeft de handel en wandel van Tóth altijd kritisch gevolgd en deze benoeming van een voormalige paladijn van hem wierp bij de VEB dan ook enige vraagtekens op. Wel moet gezegd worden dat Honée bij Tóth’s ondernemingen een relatief beperkte en matigende rol heeft vervuld. Zijn rol bij deze ondernemingen van een toch bedenkelijk allooi was uiteraard onderwerp van gesprek geweest met zijn toekomstige collegae en met de Ondernemingsraad. Ook in deze bava kwam dit natuurlijk aan de orde. Niettemin bleek de VEB de enige aandeelhouder die niet bij voorbaat bereid was over deze levensloop heen te stappen en onthield zich van goedkeuring aan zijn benoeming.TIE houdt ondanks de teleurstellende resultaten van het afgelopen halfjaar vast aan de door bestuursvoorzitter Jan Sundelin en Veth gedane toezegging het boekjaar 2008 met zwarte cijfers af te sluiten.

De koers van de dollar, TIE haalt een behoorlijke omzet in de Verenigde Staten, blijft een uiterst onzekere factor en zal het resultaat niet positief beïnvloeden. Wel achten zij de onderneming nog te klein om een werkelijk leidende rol te kunnen spelen binnen e-facturing en supply chain management. Dus lijken verdere overnames, of een eventuele fusie, wel in de lijn der verwachtingen te liggen. Daar zal Honée zijn waarde kunnen bewijzen, aldus Veth. Honée ziet bij TIE “alle seinen op groen staan”.

Op vragen van vrijwel alle aanwezige aandeelhouders bevestigden Veth en Sundelin dat na het snijden in de kosten en het opruimen van problemen uit het verleden, zoals het treffen van een regeling met oprichter Dick Raman (met hem is een schikking van vier euroton overeengekomen), nu de opbouwfase flink is ingezet. Hoeveel nieuwe klanten en nieuwe contracten er zijn binnengehaald, wilden zij echter niet zeggen. Nieuwe financiering om zo’n langlopend proces, waar zij in deze versnipperde markt vijf tot zeven jaar voor nodig denken te hebben, is aangetrokken in de vorm van leningen van diverse investeerder (onder andere Van Schaik en twee andere investeringsmaatschappijen).

De omzet moet “op termijn” van de huidige tien naar dertig miljoen euro worden opgekrikt. De onderneming is weliswaar goed in technologie, maar waar het altijd aan ontbroken heeft, is het verkopen van deze applicaties. Op dit moment wordt met een aantal grote potentiële klanten gesproken en TIE hoopt dat dit binnen niet al te lange tijd zijn vruchten zal afwerpen, aldus Veth. Van Schaik heeft geen aandeel verkocht. Hij heeft dus kennelijk vertrouwen in TIE’s toekomst.