VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Groot in aandelenuitgifte

Voor de bijzondere aandeelhouders-vergadering van Tie Holding stond maar één punt op de agenda: de benoeming van een commissaris. De voorgestelde commissaris Peter van Schaik bezit meer dan 25 procent van de aandelen. Een andere belangrijke aandeelhouder is bestuursvoorzitter Dick Raman. Naast de VEB was er nog één aandeelhouder aanwezig. Volgens mededeling van de voorzitter was ruim 37 procent van het uitstaande aandelenkapitaal vertegenwoordigd.

Van Schaik was tot voor kort adviseur van de onderneming, met name over de acquisities en strategie. Sinds januari 2006 is hij aandeelhouder, aanvankelijk met ruim 10 procent van het aandelenkapitaal. Gegeven de locked-upperiode die is overeen-gekomen bij de financiering van de overname van Digital Channel, mag Van Schaik zijn aandelen niet verkopen voor juli 2008. De ondernemingsraad heeft Van Schaik als commissaris aanbevolen. Vooral zijn visie op de organisatie en de ontwikkeling van de onderneming was positief geweest voor de raad.

Op een vraag over de toekomst van de onderneming antwoordde Van Schaik dat hij veel kansen ziet en vertrouwen heeft in de kwaliteit van de onderneming. Daarom heeft hij zijn aandelen-bezit uitgebreid. Gevraagd naar zijn langetermijnvisie meende Van Schaik dat, gezien de potentie van de software die het bedrijf bezit, een goede toekomst is weggelegd voor de onderneming. Hij heeft vertrouwen in directeur Raman die naast kennis en ervaring ook een groot charisma heeft. Concreter wilde hij echter niet worden omdat hij eerst in een vergadering direct na de buitengewone vergadering met de andere commissarissen over de strategie van gedachten wilde wisselen.

Bij de rondvraag werd geïnformeerd naar de resultaten van het tweede kwartaal, januari- maart 2007. Deze gegevens zouden pas na de vergadering verschijnen omdat ze nog door de commissarissen moesten worden goedgekeurd. Dezelfde avond werden ze openbaar. In het tweede kwartaal werd een verlies geleden van 82.000 euro op een omzet van 2,56 miljoen euro. De kaspositie is 195.000 euro negatief. Deze cijfers zijn beter dan die van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Meegedeeld werd dat de directie toewerkt naar winstgevendheid over het hele boekjaar. Inmiddels zijn er half mei weer 1,75 miljoen aandelen geplaatst tegen 0,30 euro om de kaspositie te verbeteren. Ook is in het begeleidende persbericht sprake van mogelijke acquisities door de directeur.