VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Overname Digital Channel

Tie heeft geprobeerd om in het boekjaar 2005-06 alles te richten op het verhogen van de omzet, maar autonoom is dat niet gelukt. Wel droeg het per 1 juli 2006 overgenomen Digital Channel voor drie maanden bij aan de omzet, zodat de jaaromzet met 7 procent steeg.

Operationeel is in 2006 verlies geleden. Netto wordt wel een winst gepresenteerd, maar deze komt meer dan geheel voort uit een belastingbate van 1,814 miljoen euro. Deze is afkomstig uit de fiscale resultatenrekening van de Amerikaanse dochter, maar het jaarverslag vermeldt niet exact hoe. Ook daarnaar gevraagd werd het fijne niet duidelijk. Zeker is wel dat deze bate pas gerealiseerd kan worden als in komende jaren ook voldoende fiscaal belastbare winst wordt geboekt in de Verenigde Staten. Het bestuur verwachtte dat dit wel gaat gebeuren.

Digital Channel levert aan internetwinkels programma’s waarmee onder meer mailings voor hun klanten kunnen worden gemaakt. Bij de overname is het bestuur ernstig nalatig geweest door de aandeelhouders hiervoor geen toestemming te vragen. Daartoe bestaat een wettelijke verplichting als de waarde van de overname meer is dan een derde van de eigen activa. In dit geval bedroeg de overnamesom 2,1 miljoen euro en dat is bijna de helft van de waarde van de toenmalige activa van Tie zelf. Het bestuur had een buitengewone vergadering moeten beleggen en een aandeelhouderscirculaire moeten rondsturen. De aandeelhouders hebben in feite maar heel summier via persberichten informatie gekregen. Het was onduidelijk of het ging om een opportunistische dan wel een strategische overname. Ook belangrijke financiële gegevens, zoals omzet en nettowinst van het overgenomen bedrijf in de afgelopen jaren, werden niet bekendgemaakt.

Op vragen werden alleen globale bedragen van omzet en winst genoemd. Het bestuur deelde mee dat de omzetbijdrage na de overname bij de verwachting was achtergebleven.
Bestuursvoorzitter Jan Sundelin van Digital Channel is benoemd in de raad van bestuur van Tie. Tot zijn taak behoort ook de marketing en daarmee het opvoeren van de omzet. Dat dit hard nodig is, bewijzen ook de cijfers over het eerste kwartaal van 2007, die op de dag van de aandeelhouders-vergadering werden gepubliceerd. De omzet was met slechts 10 procent gestegen tot 2,4 miljoen en dat was dus inclusief de gekochte omzet van Digital Channel. Het kwartaal heeft een verlies opgeleverd van 130.000 euro. Voor heel 2007 wilde het bestuur geen kwantitatief vooruitzicht geven. Wel leek men het voorstel van de VEB te willen accepteren om pas een bonus toe te kennen als de omzet autonoom met 10 procent of meer zou gaan stijgen.

De sterkste groei bij Tie doet zich voor in het aantal uitstaande aandelen. In 2000 waren het nog veertien miljoen, begin 2006 stonden er al 42 miljoen uit. Dit jaar zijn er twee miljoen bij gekomen en vanwege de financiering van de overname van Digital Channel met convertibles komen er op termijn nog eens zes miljoen bij. Voorts staan er personeelsopties uit, die betrekking hebben op ongeveer vijf miljoen aandelen. Het totale aantal aandelen gaat zodoende uitkomen boven het statutaire maximum van vijftig miljoen. Daarom heeft het bestuur voorgesteld het maatschappelijk kapitaal statutair te verhogen tot honderd miljoen aandelen. Het bestuur vroeg en kreeg een machtiging van de vergadering om al deze extra aandelen in de komende drie jaar ook te mogen uitgeven en daarbij het voorkeursrecht uit te sluiten. De VEB heeft tegen gestemd.