VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Tie’s luchtkastelen

Tie, een internationaal B2B-integratiesoftwarebedrijf dat in 1987 werd opgericht, kwam in maart 2000 naar de beurs tegen 10 euro en piekte nog even tot 40 euro. Daarna ging de koers in een jaar tijd naar ongeveer 40 cent. Het in 2000 opgehaalde kapitaal werd deels gebruikt voor aankopen van buitenlandse vestigingen, deels om de verliezen te compenseren. In het ‘topjaar’ 2001 werkten er 280 mensen, waarvan 130 in het buitenland, en boekte Tie een verlies van 13,5 miljoen euro op een omzet van 19,5 miljoen.

In 2003 zat Tie weer aan de grond. De directie hield rekening met surseance en de accountant wilde geen goedkeurende verklaring geven. Pas na opnieuw ingrijpend saneren, versneld afschrijven, afstoten van activa en aantrekken van nieuw kapitaal middels converteerbare leningen werd het boekjaar 2002-03 afgesloten met een negatief eigen vermogen van 8,5 miljoen euro. Door het plaatsen van circa 9 miljoen aandelen bedroeg het eigen vermogen per 30 september 2004 1,2 miljoen euro negatief. In het lopende boekjaar zijn er opnieuw aandelen bijgekomen door uitgifte en conversie. Het geplaatste kapitaal is sinds de beursgang verdubbeld. Uit het jaarverslag blijkt dat er tot 2007 door conversie nog 9 miljoen aandelen bij kunnen komen.

Behalve het belang van circa 25 procent van oprichter en directeur Dick Raman zijn er geen belangen van 5 procent of meer. In maart 2004 nam George Tóth, bestuursvoorzitter van De Vries Robbé (DVRG), een lening over van Delta Lloyd en werd bij hem ook een verplicht in aandelen te converteren obligatielening geplaatst. Deze lening heeft een conversieprijs van 50 cent. De lening loopt tot juli 2007 en kan uitsluitend na toestemming van Tie omgezet worden. DVRG zal dan een belang van 5 procent krijgen. Over 2003-04 werd voor het eerst winst gepresenteerd. Operationeel werd echter 0,4 miljoen euro verlies geleden.

Door de verkoop van activa en de cateringactiviteiten eind december werd het voorlopige resultaat naar boven bijgesteld, dit terwijl het boekjaar eindigt op 30 september. Op grond van betere vooruitzichten werd de voorziening voor belastinglatentie met 0,67 miljoen euro verhoogd en verwerkt in de jaarrekening. De totale verliescompensatie in de Verenigde Staten en Nederland bedraagt circa 30 miljoen euro. Op 1 februari, vier maanden na einde boekjaar, werd de accountantscontrole afgerond. Desgevraagd deelde accountant Ernst &Young mee dat alles volgens de regels was verlopen..

Tie verwacht voor 2004-05 een autonome groei van 12 à 20 procent en 10 procent lagere kosten. Over het eerste kwartaal per 31 december 2004 werd een nettowinst van 191.000 euro gemeld, de omzet stagneerde echter op 2,1 miljoen euro. Tie heeft ongetwijfeld unieke software, maar de marketingkracht ontbreekt. Veel onbekende investeerders hebben aandelen en converteerbare leningen gekocht tegen prijzen tussen de 0,24 en 0,50 euro. Het fonds is zeer liquide. Op de dag van publicatie van de eerste kwartaalcijfers werden 1,6 mln stuks aandelen verhandeld.