VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Naar hogere marges

Met de gebruikelijke aankondigingen en mededelingen opende president-commissaris Herman Hazewinkel de vergadering van Twentsche Kabel Holding (TKH), waarin 44 procent van de aandeel- en certificaathouders vertegenwoordigd was, zodat het Administratiekantoor 56 procent van de stemmen had.

TKH kan terugzien op een succesvol 2007, zo betoogde ceo Alexander van der Lof: een omzetstijging met 22,2 procent tot 838 miljoen euro, waarvan 11 procent autonoom, een winststijging van 27,5 procent en acht succesvolle acquisities, waarvan CAE in Frankrijk met een omzet van 120 miljoen euro de grootste was uit de historie van TKH. Van der Lof ging in zijn toelichting uitvoerig in op de ombouw van TKH in de afgelopen jaren van een kabel- en componentenleverancier naar een marktgerichte organisatie die zich vergaand richt op de specifieke behoeften van kleine groepen gebruikers (nichemarkten). Deze ombouw houdt ook in: meer partnerships, meer innovatie en meer uitbesteden.

Door kennis toe te voegen streeft TKH ernaar om een hogere marge te realiseren dan bij directe handel mogelijk is. Lag deze marge voor de afgelopen periode nog op 7 à 8 procent, voor 2009 wordt gestreefd naar een niveau van 8 à 9 procent. Dat zal ook nodig zijn omdat door de snelle groei de schuldpositie sterk is toegenomen en de financieringslasten zijn gestegen. De VEB heeft daarover zijn zorgen uitgesproken. TKH stelde nog ruimschoots binnen de norm van de banken te blijven, maar dit overtuigde de VEB niet, want banken hebben onlangs nog getoond zelfs hun eigen risico’s niet goed te kunnen inschatten. In de resultaten van het eerste kwartaal van 2008 blijkt overigens de marge al een grote sprong gemaakt te hebben van 6,5 naar 7,9 procent!

In zijn strategie streeft TKH naar een verdere uitbouw van zijn positie in nichemarkten, waar bovengemiddelde marges kunnen worden behaald en waar ook een bovengemiddelde groei kan worden gerealiseerd. In iedere markt neemt TKH een top 3 positie in. Haar concurrenten zijn meestal kleine gespecialiseerde bedrijven. In een enkele markt is ook een grote speler te vinden, maar deze richt zich meer op standaardoplossingen, terwijl TKH zich met grote flexibiliteit richt op de specifieke klanten wensen.

VMI, de bandenmachinebouwer van TKH, heeft in 2007 een groot aantal nieuwe machines op de markt gebracht en heeft bovendien de productie in de Verenigde Staten gesloten en naar China verplaatst. Hierdoor was de marge in twee kwartalen van 2007 laag, maar in het vierde kwartaal was die al weer op het oude niveau van 10 procent. Dit is de laatste bedrijfstak waar veel grote fabrikanten hun eigen bouwmachines fabriceren. De tendens is dat zij dit minder gaan doen en meer van derden gaan kopen. VMI is de grootste onafhankelijke machineleverancier. De markt is goed voor ruim 1 miljard euro per jaar en op den duur kan VMI daarvan wel de helft gaan produceren. Momenteel bedraagt de omzet meer dan 150 miljoen euro. Volop kansen dus voor dit onderdeel van TKH.

TKH heeft goede marktposities in de Benelux, Scandinavië, Duitsland en Oost Europa (Polen Rusland etc) en daar is Frankrijk nu bijgekomen. In China wordt al wel geproduceerd, maar TKH ziet daar geen mogelijkheid om in de markt geld te verdienen. Er worden op de klassieke wijze nog steeds componenten verhandeld en in die markt is TKH niet meer geïnteresseerd en actief.
Na zeven jaar nam Jan Vaandrager afscheid als cfo vanwege zijn pensionering. Hij heeft TKH ondanks de snelle groei blijvend voorzien van goede financiële verhoudingen en resultaten. Tot zijn opvolger werd door de commissarissen voorgesteld Elling de Lange (42 jaar), een interne kandidaat die reeds als groepsdirecteur in de lijn werkzaam was. De Lange heeft een mooie staat van dienst en het is een goede zaak dat ook interne kandidaten worden benoemd.

Voorgesteld werd het bestuur te machtigen om zonder beperking aandelen in te kopen. Op verzoek van de VEB heeft het bestuur toegezegd dat zij zich daarbij zal beperken tot aandelen die nodig zijn voor het aandelen- en optieplan. De VEB kaartte bovendien aan dat na de acquisitie van CAE bij TKH waarschijnlijk voor het eerst meer dan 50 procent van de werknemers buiten Nederland werken en dat daardoor afgestapt moet worden van het structuurmodel. Het bestuur had zich dat nog niet gerealiseerd, maar bevestigde uiteindelijk het percentage en daarmee de wijziging van het structuurstelsel. Door deze wijziging krijgen de aandeelhouders onder andere meer macht bij de benoeming van bestuursleden.

Gesteund door een enkele grootaandeelhouder kaartte de VEB weer de certificering aan en stelde vast dat er met uitzondering van een vragenformulier op de website voor het Administratiekantoor geen enkele wijziging door het bestuur werd voorgesteld. Er was niets veranderd. De VEB betoogde dat er geen principiële reden was voor de certificering en dat TKH als enig argument aanvoerde dat het was toegestaan. De VEB pleitte ervoor dat het bestuur maatregelen zou treffen in lijn met de code-Tabaksblat. De voorzitter van het Administratiekantoor meldde dat hij in overleg met het bestuur daarvoor openstond en wilde aansturen op een vergadering van certificaathouders in het najaar om een en ander verder door te spreken. Dit is al een hele stap vergeleken met vorig jaar toen TKH van geen wijken wilde weten.

In een goede stemming werd de vergadering afgesloten: de vooruitzichten zijn goed, ook al bleef het bestuur voorzichtig, gezien de overal opklinkende geluiden over een verslechtering van het investeringsklimaat.