VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Halsstarrig gecertificeerd

Met steeds meer succes biedt TKH naast producten, ook totaaloplossingen voor haar klanten. Deze oplossingen, verdeeld over Telecom, Building en Industrial Solutions, leveren nu al het grootste deel van de omzet. Groei ziet TKH in communicatie, veiligheid, zorg en comfort.

De certificaathouders hadden alle reden om uiterst tevreden te zijn over het afgelopen jaar. De omzet nam 25,1 procent toe (17,4% autonoom) en de winst per aandeel, gecorrigeerd voor een eenmalige belastingbate in 2005, met 32,7 procent. Het aandeel beweegt zich dan ook op recordhoogte en er vindt een 1:4 aandelensplitsing plaats. De helft van de winst wordt als dividend uitgekeerd, waardoor het dividend met 27,3 procent toeneemt.

President-commissaris Herman Hazewinkel en bestuurs-voorzitter Alexander van der Lof waren optimistisch over de toekomst, maar waakten ervoor om specifieke voorspellingen te doen over de groei van de winst per aandeel. Wel is het streven om in 2009 een ‘return on sales’ van 8 à 9 procent (7,8% in 2006) te halen, met een ‘return on capital employed’ van 18 à 20 procent (17,1% in 2006). Door de sterke focus op groei en innovaties, zouden de prestaties zich aan de onderkant van deze bandbreedten kunnen bewegen. TKH verwacht jaarlijks één tot drie acquisities te doen met ieder een omvang tussen de 10 en 50 miljoen euro omzet per jaar.

De VEB richtte de aandacht op de certificering van het aandeel. Weliswaar kunnen certificaathouders een volmacht krijgen van het Administratiekantoor (AK) om hun stem te mogen (!) uitbrengen, in precaire situaties kan ze deze volmacht weigeren. Echte inhoudelijke redenen voor het halsstarrig vasthouden aan de certificering kon Hazewinkel niet geven. Hij hamerde op het feit dat de onderneming netjes volgens de wet opereert en daarmee was eigenlijk de kous af, ondanks bijval van de zaal, waaronder van grootaandeelhouder Darlin.

Daarnaar gevraagd bleek dat het onafhankelijke Administratie-kantoor nog nooit tegen een voorstel van bestuur of commissarissen had gestemd. Er zou meer sprake zijn van gedachtewisselingen tussen de partijen. De vraag van de VEB of het AK dan namens de certificaathouders sprak en hoe het AK de meningen van deze certificaathouders had kunnen peilen, bleef onbeantwoord. Er waren geen certificaathoudersvergaderingen geweest en de onderneming wilde die ook niet toezeggen voor de toekomst. Wel werd bevestigd dat het AK conform haar statuten de totale belangen van de onderneming probeerde te waarborgen, niet specifiek of uitsluitend die van de certificaathouders.

Het AK gaf aan dat certificaathouders eventuele suggesties per brief of telefonisch konden mededelen. Ook werd geopperd om in de loop van 2007 een website op te zetten, waar certificaathouders op een alternatieve manier in contact met het AK konden treden. De VEB stelde voor om certificering op de agenda voor volgend jaar te zetten en er rationeel en uitvoerig over te discussiëren. Wellicht is de tijd dan wel rijp voor het bestuur en commissarissen van TKH om eindelijk overstag te gaan.