VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Groei door innovatie

Het productenpakket van TKH moet steeds sneller worden vernieuwd om de concurrentie voor te blijven. Doelstelling is dat jaarlijks 15 procent van de omzet het resultaat is van innovaties. In 2005 liep dit aandeel op tot 22 procent. Ook in het eerste kwartaal 2006 was de omzetstijging van 21,5 procent voor een belangrijk deel hieraan te danken. Het nettoresultaat steeg met 11 procent.

De technische handels- en kabelgroep waren de trekkers van deze groei. De machinegroep bleef achter door lagere orderontvangst in de eerste drie kwartalen van 2005. Sindsdien zijn de orders toegenomen. Vooral de vraag naar nieuwe machines voor autobandenbouw steeg. Verwacht wordt dat deze groei in de resultaten van het tweede halfjaar zichtbaar wordt.
Bestuursvoorzitter Alexander van der Lof is zeer tevreden over de groei van het bedrijf in 2005. De nettowinst nam met bijna een derde toe tot 33,6 miljoen euro, inclusief een bijzondere belastingbate van 7,5 miljoen. De omzet steeg met 19 procent. De marges stegen sterk bij de technische handelsgroep en de kabelgroep. Alleen de machinegroep kon het niveau van 13,6 procent uit 2004 niet vasthouden en liet een daling zien van 1,1 punt, mede als gevolg van de (te) snelle omzetgroei in 2004.

Acquisities zijn essentieel voor de groei. De omzetgroei van de technische handelsgroep met 31 procent kwam bijna geheel door de overname van twee bedrijven. TKH wil jaarlijks, volgens Van der Lof, één tot drie bedrijven overnemen. In 2006 is de eerste overname, het Oldenzaalse ART, een kleine producent van componenten voor autobanden, al binnen. Dit bedrijf heeft volgens Van der Lof binnen de bandenbouwmachine groep een geweldig groeiperspectief.
TKH volgt met eigen innovaties de ontwikkelingen op de markt. Zo is het bedrijf bij verschillende Europese projecten voor ip-netwerken betrokken en heeft een marktaandeel van 10 procent op de Europese markt. Verder zitten in umts-masten verschillende componenten van TKH dat ook actief is op de groeiende markt van breedbandaansluitingen.

Nieuw is de introductie van plug- en playconcepten voor thuisgebruik, waaronder videobewakingssystemen op afstand. De scheepsbouw en offshore trekken aan en dat heeft een positief effect op de kabelgroep. Nog meer toekomst zit in specialistische kabels voor toepassingen in medische en automotive-industrie. De machinegroep levert binnenkort de eerste, zelf ontworpen machine, die twaalf verschillende banden tegelijk kan bouwen.

Bij al dit positieve nieuws moet niet worden vergeten dat de invloed van de aandeelhouder bij TKH zeer gering is. Het administratiekantoor maakt de dienst uit en wil dit ook in de komende tijd blijven doen. Ook de raad van commissarissen is wel tevreden met de bescherming die de certificering biedt. Zolang er geen wettelijke verplichting wordt opgelegd, verandert er niets. Alleen bij de verlening van de machtiging tot uitgifte van aandelen was de scheidende president-commissaris Lenterman bereid tot een handreiking. Na interventie van de VEB en enkele andere aandeelhouders werd besloten dat van de bevoegdheid geen gebruik zal worden gemaakt dan nadat een aandeelhoudersvergadering zich hierover heeft uitgesproken.