VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Meer dan kabel alleen

Gezien het internationale karakter van Twentsche Kabel Holding en het feit dat het bedrijf meer doet dan kabel alleen, werd de naam gewijzigd in TKH Group.Voor de TKH Group was 2004 een goed jaar met een stijging van het resultaat van 35 procent. De nettowinst steeg 65 procent onder andere dankzij een lagere belastingdruk door positieve ontwikkelingen in het buitenland, waardoor compensabele verliezen verrekend konden worden.

De waardecreatie wordt onderbouwd met financiële doelstellingen. Deze zijn voor 2006 een marge op de omzet van minimaal 7 procent (2004: 7,1%) en een rendement op geïnvesteerd vermogen van minimaal 15 procent (2004: 13,7%). Naast autonome groei, in 2004 17 procent, streeft TKH naar 1 à 3 acquisities per jaar. In 2004 werden drie aankopen gedaan als aanvulling op de machine- en handelsgroep met een jaaromzet van totaal euro 48 miljoen.

Van de drie groepen Handel, Kabel en Machinebouw deed de laatste het uitstekend met een resultaatstijging van 43 procent, goed voor de helft van het resultaat. Vooral de VMI, met fabrieken in Epe, de Verenigde Staten en China, kon de vraag naar machines voor de productie van auto- en truckbanden nauwelijks aan. De marges staan echter onder druk door de dure euro. De kabelgroep, met fabrieken in Nederland, Engeland en China, verkoopt steeds meer speciaalkabel die een hoge marge oplevert. Deze groep werd in 2002 grondig gereorganiseerd en de glasvezelactiva werden volledig afgeschreven. Inmiddels is de bezettingsgraad weer 75 procent en de autonome groei 13 procent.

De technische handelsgroep, ontstaan door vele acquisities met als grootste Isolectra, groeide autonoom met 5 procent. Vooral de Nederlandse markt was moeilijk. De strategie is de laatste jaren gericht op transformatie van een product naar een oplossingsgerichte aanbieder in de markten Telecom, Gebouwen en Industrie. Op deze terreinen wil TKH vooral een nichespeler zijn. De bijbehorende innovaties zijn goed voor 17 procent van de omzet. In de gebouwen- en installatiesector wordt nog steeds weinig geïnvesteerd. Compensatie vindt plaats in informatiesystemen voor tunnels, parkeergarages en de zorgsector, door de vergrijzing een sterk groeiende markt. De R&D-kosten ten behoeve van de innovaties bedragen bij sommige werkmaatschappijen 8 procent van de omzet; deze worden niet geactiveerd.

De aandeelhouderscommissie, een instituut uit het verleden, werd opgeheven. Het administratiekantoor voor de certificaten blijft gehandhaafd, ondanks kritiek van grootaandeelhouders en de VEB. Op grond van statuten is het bestuur niet bereid een vergadering bijeen te roepen. Met de vooruitzichten is TKH traditioneel uiterst voorzichtig. De directie rekent op een verdere positieve ontwikkeling. Het eerste kwartaal is in lijn met deze uitspraak met een omzetstijging van 16 procent en een 10 procent hogere nettowinst. Daarmee is TKH na de dip in 2002 weer een parel aan de beurs.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net