VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nog steeds niets te vertellen.

Dertien aandeelhouders en 49 certificaathouders waren present op de vergadering van Twentsche Kabel Holding (TKH), leverancier van systemen en netwerken in de informatie- en telecomtechnologie, alsmede in de elektrotechniek en industriële sector. In de afgelopen jaren is TKH getransformeerd van productieleverancier naar oplossingsleverancier. Op termijn is het streven om tenminste zestig procent overlap in de portfolio te hebben. Op de vraag van de VEB kwam, na wat aarzeling, de termijn van drie à vijf jaar. Als voorbeeld van een overlap werd de bekabeling van een supermarkt genoemd.

Enige tijd geleden werd nog gesproken over het afbouwen van de bandenmachines. Door eigen research bij dochter VMI en de outsourcing door de bandenfabrikanten verwacht het bestuur toch een grote toekomst. Bij de bandenindustrie is tachtig procent van het bestaande machinepark ouder dan vijftien jaar, terwijl de door VMI geleverde machines een terugverdientijd hebben van ongeveer een jaar. Door outsourcing door VMI zelf is de machinebouw minder kapitaalintensief dan vroeger. Het uitgedeelde persbericht over het eerste kwartaal 2004 meldde dat het resultaat over 2004 nar verachting hoger zal zijn dan dat van 2003 zonder het nader te kwantificeren.

De glasvezel blijft een zorgenkindje. Het prijsniveau ligt nu iets boven de materiaalkosten. Was in mei 2003 de verkoopprijs 43 dollar, deze is nu gezakt naar zes dollar. Vanwege de wereldwijde productieovercapaciteit zal het nog twee à drie jaar duren voor deze weer aantrekt. Tot nu toe waren de zeer grote verliezen bij de glasvezel in China niet te compenseren. Het bestuur heeft goede hoop dat daar een verandering in komt.

Over de corporate governance was een uitgebreide rapportage verschenen, vol met de bekende kreten, zoals wij zullen ons aanpassen, bij afwijking een toelichting geven, afwachten op wetgeving. Maar ondertussen blijven de certificering, het structuurregime en de aandeelhouderscommissie gehandhaafd. Diverse grootcertificaathouders steunden de VEB in haar betoog om dit allemaal zo snel mogelijk af te schaffen, maar zonder succes. Een grootcertificaathouder vroeg om een vergadering van certificaathouders, het administratiekantoor zag daar de noodzaak niet van in. Al met al heeft ruim 99 procent van de eigen vermogenverschaffers van de onderneming in feite niets te zeggen.

Bij het beloningsbeleid van de raad van bestuur is de optieregeling per 2004 vervallen en vervangen door een aandelenregeling. Hierbij worden aandelen om niet verkregen, terwijl eenzelfde hoeveelheid via de beurs bijgekocht moet worden. Deze aandelen moeten drie jaar vastgehouden worden. Welke criteria voor toekenning er zijn werd niet meegedeeld. Op grond van bovengenoemde feiten heeft de VEB zich onthouden van goedkeuring van de jaarrekening en de dechargeverlening.
Gesteund door diverse grote en kleinere certificaathouders ageerde de VEB tegen de uitgiftemachtiging voor drie jaar voor alle nog niet geplaatste aandelen, al of niet met uitsluiting van het claimrecht. Ook hier stemde het AK voor het bestuursvoorstel.