VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Geen invloed!

Aan het begin van de vergadering van Twentsche Kabel Holding (TKH) was er een verassend positief bericht over het eerste kwartaal. Het bedrijfsresultaat bedroeg zes miljoen tegen een verlies van 2,4 miljoen euro in het eerste kwartaal 2002. Alle onderdelen droegen bij tot deze verbetering. Met name de niet-kernactiviteit, de Machinegroep, deed het evenals in 2002 goed.

De opgaande lijn die volgens het jaarverslag al in het tweede halfjaar 2002 begon, zet zich dus versterkt voort. Wel tempert bestuursvoorzitter Alexander
van der Lof de verwachtingen met de opmerking dat uit het resultaat over het eerste kwartaal niet de te verwachte winst over 2003 mag worden afgeleid. Hij vindt het nog te vroeg, gezien de vele onzekerheden, een uitspraak te doen over de winst in 2003.

In 2002 daalde de omzet met een derde door de malaise in de telecomsector en door desinvesteringen (EAS en PIC). Zowel de technische handelsgroep als de kabelgroep werden getroffen door de slechte gang van zaken in de telecom. Als gevolg hiervan waren er in het eerste halfjaar onderbezettingsverliezen. Dit ondanks het reeds in 2001 ingezette programma voor kostenverlaging en capaciteitsaanpassing.

Een specifiek probleem vormde de glasvezel- en glasvezelkabelproductie. Vanwege de sterke daling van afzetprijzen en de teruglopende vraag moest worden overgegaan tot een afwaardering voor recente investeringen in de glasvezelactiviteit in China. Ook werden meerjarige inkoopcontracten voor grondstoffen voor de glasvezelproductie herzien. Hiervoor werd in 2002 een buitengewone last van 58 miljoen euro genomen. TKH verwacht geen marktherstel op korte termijn voor de glasvezel en glasvezelkabel. Door de genomen maatregelen produceert het bedrijf nu tegen marktconforme prijzen. Voor de nog vier jaar lopende inkoopverplichtingen worden geen verdere voorzieningen verwacht. Voorts zijn nog niet alle voorraden tot het gewenste niveau teruggebracht. Met betrekking tot de pensioenkosten loopt TKH geen risico omdat de verzekeraar het beleggingsrisico draagt.

Bij TKH dat op de dag van de vergadering vijftig jaar genoteerd was aan de Amsterdamse beurs, is de invloed van de belegger marginaal. De aandelen zijn op naam, nagenoeg alle gecertificeerd en in handen van een administratie kantoor. De raad van commissarissen vult zichzelf aan. De zittingstermijn van de commissarissen wordt vanaf 2003 beperkt tot twaalf jaar. Maar wel was voorzitter Lenterman die sinds 1991 zitting heeft in de raad, zojuist herbenoemd door zijn collega’s. Er is een commissie van aandeelhouders, waarvan de leden door de dertien aandeelhouders in aanwezigheid van 75 certificaathouders voor twee jaar werden benoemd. Op vragen of het geen tijd werd de certificaathouders invloed te geven, werd geantwoord dat  TKH de ontwikkelingen afwacht en niet op eventuele besluiten daaromtrent vooruit wil lopen.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net