VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Kommer en kwel

In de laatste (leeftijd) vergadering onder leiding van de ervaren commissaris Hazelhoff (sinds 1974!) wordt tegen het einde pas goed duidelijk hoé slecht het gaat met Twentsche Kabel.

Eerst blikt bestuursvoorzitter Van der Lof terug op een eerste halfjaar 2001 dat het
eerste halfjaar 2000 evenaarde en een tweede halfjaar dat geheel 2001 het predikaat ‘slecht jaar’ bezorgde. Door de enorme schuldenlast van telecombedrijven stellen deze investeringen uit. In het vierde kwartaal daalde hierdoor de bezettingsgraad van de productiefaciliteit voor koper- zowel als glasvezelkabel tot 30 procent; ook nam de vraag naar kabels in de auto-industrie en de machinebouw af evenals naar datacommunicatienetwerken. SOHO (Small Office Home Office) stijgt, maar heeft (nog) geen grote betekenis.

De komende jaren worden hier investeringen door eindverbruikers (aansluitingen in kantoren en huizen) verwacht in de grootteorde van tien miljard euro. De vorig jaar geuite prognose dat in 2006 de glasvezelmarkt goed is voor 220 miljoen kilometer is door het betreffende onderzoekbureau bijgesteld tot 100 miljoen kilometer.

Op het terrein van corporate governance wordt evenals vorig jaar kritiek geleverd. Hazelhoff draait er wat om heen. Het komt erop neer, dat Twentsche Kabel afwacht hoe de wetgeving terzake wordt geformuleerd. Bij overnames of andere mutaties die aard of omvang van de onderneming wezenlijk wijzigen beaamt hij de stelling van een van de vragenstellers uit de zaal, dat daartoe een vergadering van aandeelhouders gewenst is. De overdreven beschermingsconstructies worden
ook ingegeven door de overweging dat de intrinsieke waarde van Twentsche Kabel 50 procent boven de beurskoers ligt!

De winst per aandeel daalde procentueel minder dan de nettowinst als totaalbedrag omdat de buitengewone last voor reorganisaties (waaronder beëindiging van de Engelse activiteiten) van negen miljoen euro niet is meegenomen in de berekening van de winst per aandeel.
Aan het einde van de vergadering kondigde Van der Lof aan, dat een persbericht verzonden was met de mededeling dat de reeds bekende, gematigde verwachtingen voor het eerste halfjaar evenmin gehaald zouden worden. De stilte die in de zaal viel gaf aan dat de boodschap begrepen was en hard aankwam.