VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vruchtbaar jaar

Bestuursvoorzitter Thijs Manders opende met deze woorden zijn toelichting op het verslag van de raad van bestuur. Het ging TMC in 2007 inderdaad voor de wind. Zowel de winst als de omzet verdubbelden tot respectievelijk 3,6 miljoen en 27,4 miljoen euro. Belangrijk voor deze sprong voorwaarts was de acquisitie van Adapté voor 20 miljoen euro medio 2007. Over een half jaar gemeten bedroeg de bijdrage van Adapté aan de winst 1,1 miljoen en aan de omzet 5,4 miljoen euro.

Adapté is een arbeidsbemiddelaar in de hogere functieprofielen binnen bouwkunde en civiele techniek. TMC was tot voor kort actief in het werven van personeel voor technologie en ict. De integratie van Adapté verloopt voorspoedig en de invoering van het werkondernemersmodel van TMC ligt voor op schema.

Met dit model neemt de TMC Group een unieke positie in. Werknemers worden binnen cellen van 50 tot 80 werknemers ingedeeld afhankelijk van het vakgebied.
Via één op één coaching leert men ondernemend te zijn, iets wat veel technisch georiënteerde mensen niet gegeven is. Tot de klanten van TMC kunnen toonaangevende bedrijven gerekend worden zoals TNO, ASML en Philips.

Manders gaf aan er van overtuigd te zijn dat dit unieke model maakt dat het ziekteverzuim erg laag is. Het individueel meedelen in overwinst geeft een extra dimensie, maar het is vooral het met collega’s binnen eenzelfde cel delen van vakkennis die de binding met TMC tot stand brengt. Het verloop is dan ook gering, hoewel TMC het ondersteunt indien een medewerker een carrièrestap bij een klant kan maken. Weer een supporter voor TMC erbij is de gedachte. Vooral
door mond-tot-mond reclame zouden nieuwe medewerkers uit zichzelf aankloppen en zegt TMC geen problemen te hebben om in een krappe arbeidsmarkt voldoende kwalitatief hoogstaand personeel te vinden.In totaal werden afgelopen jaar vier nieuwe businesscellen opgestart, waarvan drie in samenwerking met TNO. Hierdoor lagen de kosten in 2007 hoger, maar inmiddels wordt er al breakeven gedraaid en in 2008 zullen de cellen ook daadwerkelijk aan de winst bijdragen. Over 2008 liet TMC zich niet specifiek uit, maar liet wel blijken dat de doelstelling van 25 procent autonome groei haalbaar wordt geacht.

Het dividendbeleid is nog niet vormgegeven. Het voorstel was om nog geen dividend uit te betalen, aangezien TMC voornemens is een belangrijke acquisitie te plegen. Deze acquisitie moet goed bij de cultuur van het bedrijf passen en mogelijkheden bieden om de verworvenheden van het werkondernemersmodel in te voeren. Specialismen waarbinnen deze nieuwe loot gezocht moet worden, kan de olie- en gasindustrie zijn maar ook de ict-hoek. Mocht TMC er niet in slagen een dergelijke acquisitie te plegen, zo gaf president-commissaris Jan Lobbezoo op vragen van de VEB aan, dan zal alsnog overwogen worden een dividenduitkering te doen.

Volgens enkele aandeelhouders is de free-float op dit moment moment te gering. Lobbezoo gaf aan dat het bestuur er veel aan doet om dit te verhogen, maar het ook een goed teken is als zittende grootaandeelhouders niet van hun stukken afscheid willen nemen. Wel zegde hij toe om bij een beoogde acquisitie zoveel mogelijk een aandelenemissie openbaar te plaatsen.

De VEB vroeg hoe het risico gemanaged wordt in een teruglopende economie. Manders antwoordde dat hij hier niet bang voor was. De medewerkers van TMC bevinden zich volgens Manders in het hart van de business van de klanten, waarbij hij geen signalen heeft dat in omgevingen van research en development bezuinigd gaat worden. Bij Adapté is er sprake van een cyclus binnen haar activiteiten, zoals wanneer nieuwbouw stagneert en de financiële middelen verschuiven naar de sector beheer en onderhoud.

Ook in stagnatie is het volgens Manders goed mogelijk groei te realiseren, mits je tijdig van koers wijzigt.
Ten slotte kreeg de VEB de toezegging dat in 2008 een remuneratiebeleid voor de raad van bestuur ontwikkeld zal worden die in volgende aandeelhoudersvergadering aan aandeelhouders zal worden voorgelegd.