VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nieuws op komst

Het gaat beter met Rood, een bedrijf dat halfgeleiders test. Sterker nog, er staan grote nieuwe ontwikkelingen te wachten.
Directeur Nijenhuis kon het achterste van zijn tong nog niet laten zien, maar kondigde wel aan dat binnen enkele maanden groot nieuws te verwachten is. Of
dat een overname of een samenwerking betreft, is ook niet duidelijk, maar wel dat er inmiddels bijna 1 miljoen euro is geïnvesteerd in een nieuw
technologisch procédé van software voor het hergebruik van ‘test blocks’ dat met enkele zeer groten op dit gebied zal worden uitgevoerd.

De laatste weken liep de koers van Rood aardig op en werden grote partijen aandelen opgekocht. Het is wat betreft een eventuele fusie of samenwerking ook interessant dat Rood nu beschikt over een latent belastingvoordeel van circa 30 miljoen euro op grond van een compensabele verliezen.
Rood, dat het bedrijf in Duitsland in Nördlingen en in de ‘silicon valley’ bij Dresden heeft gevestigd, is ook voorzichtig begonnen een vestiging in China op te zetten. Naar het zich laat aanzien zou dat nieuwe project wel eens in de automobielsector, waarin Rood zijn grootste omzet behaalt, kunnen zijn. De automobielindustrie wil, alvorens een elektronisch product in te bouwen, absoluut zeker van gebruik kunnen zijn.

Het is duidelijk dat het bedrijf bezig is zich om te vormen van massawerk naar technologische kennisindustrie, met een gelijktijdige reductie van kosten en van investering in innovatie die qua volume lager ligt dan in grootschalige operaties. Voor het lopende boekjaar wordt een omzetstijging van 12 á 20 procent verwacht. Op een vraag van de VEB hoe het te rijmen valt dat het bedrijf naar een vermindering van financieringslasten streeft en die lasten in de
jaarrekening toch zijn toegenomen, wordt aangegeven dat het hier dus inderdaad om een "streven" gaat.

Met name door de commissarissen werd weer flink gemopperd over het aandringen van de VEB op een onverkorte en gedetailleerde naleving van de Corporate Governance code. De VEB handhaafde het standpunt dat commissaris Wanrooij beter geen herbenoeming had kunnen nastreven. Hij is firmant in het beleggingsconglomeraat ICN, de grootste aandeelhouder in Rood, dat nu reeds een aantal malen zijn geconverteerde lening op de markt heeft gebracht. Op verzoek van de VEB werd een schriftelijke stemming gehouden over de benoeming van Wanrooij: met meer dan een miljoen stemmen tegen één (van de VEB) en één onthouding van 50.000 aandelen werd hij herbenoemd.