VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Groeien in kwaliteitsproducten

Accell Group, bekend van onder ander de merken Batavus, Sparta, Koga en ook Loeki, maakt en verkoopt naast fietsen en fietsonderdelen ook steeds meer fitnessapparatuur. Zowel met de fietsen als met de fitness-apparatuur richt Accell zich op het midden- en hogere segment van de markt. Accell levert kwaliteitsproducten en wil daarin verder groeien.

De totale omzet van Accell Group nam in 2006 toe met 16 procent naar 431,7 euro. De autonome omzetgroei bedroeg 9 procent. De overige 7 procent is het resultaat van overnames. De omzet groeide in het segment fietsen, onderdelen en accessoires met 14 procent tot 386,9 miljoen euro en in het segment fitness met maar liefst 40 procent tot 45,7 miljoen euro. Van beide productgroepen lopen de resultaten echter uiteen. Bij fietsen was het resultaat 9,5 procent van de omzet en bij fitness 4,4 procent van de omzet. Het bestuur verwacht dat ondanks de sterke concurrentie de resultaten bij fitness in 2007 verder zullen verbeteren. Dit zal het resultaat moeten zijn van innovatie en van de investeringen in de afgelopen jaren in nieuwe producten. Tevens verwacht Accell een toename van de export van deze producten.

De winst per aandeel steeg in 2006 met ruim 14 procent tot 2,00 euro. Het dividend gaat met vrijwel hetzelfde percentage omhoog naar 0,95 euro. De pay-out komt daarmee op 47,5 procent van de winst per aandeel. Hoeveel de acquisities van 2006, waaronder het Amerikaanse bedrijf Seattle Bike Supply, hebben bijgedragen aan de winstgroei, wilde cfo Sybesma niet zeggen. Als argument noemde hij dat die informatie concurrentiegevoelig is. Duidelijk werd wel dat de bijdragen aan de winstgroei in 2006 nog relatief gering waren. Bij de halfjaarcijfers in juli zullen we mogelijk wel meer te horen krijgen over de resultaatbijdragen van de acquisities. Het bestuur zegt tevreden te zijn over de acquisities. De recente aanwinst Webena in België werd hierbij met name genoemd.
Naast stijging van de omzet, de winst en het dividend stegen ook de voorraden en wel met ruim 33 procent. Die toename is een bewuste keuze, lichtte ceo Takens toe. Het betreft grotendeels een voorschot voor het nieuwe seizoen. Deze zogenoemde strategische voorraden betreffen zowel fietsen als fiets-onderdelen voor betere levering. De eerste maanden van 2007 hebben, mede geholpen door het mooie weer, al een stijging van de verkopen laten zien ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar.

Het bestuur zal van de machtiging om eigen aandelen in te kopen dit jaar zo goed als zeker geen gebruikmaken. Ook wordt geen poging ondernomen om verwatering van aandelen door stockdividend en door het eventueel uitoefenen van opties door bestuursleden tegen te gaan. Investering in groei krijgt nadrukkelijk voorrang, zowel autonoom als in de vorm van mogelijke acquisities. Bij acquisities kijkt Accell of mogelijke overnamekandidaten complementair zijn en op korte termijn waarde aan de groep kunnen toevoegen.