VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Smet op prima winst

Accell Group, bekend van onder andere de Batavus fietsen, maar ook actief in fietsonderdelen en fitnessapparatuur, heeft het jaar 2003 succesvol afgesloten. Een solide omzetgroei – mede dankzij het goede weer – vertaalde zich in een nog betere winstgroei, terwijl de balans redelijk op orde bleef. 

Door de in augustus 2003 gerealiseerde consolidatie van Tunturi namen de vorderingen sterker toe (+33%) dan de omzet (+12%). De verzwakking van de dollar droeg bij aan de verbetering van de marges. Dit alles gecombineerd met een goed verlopen eerste kwartaal en een spectaculaire stijging van het aandeel in 2003 en 2004, betekende dat alle ingrediënten aanwezig waren voor een optimistische aandeelhoudersvergadering.

Helaas verscheen op de ochtend van de vergadering de aankondiging van de NMA om Accell te beboeten met 12,8 miljoen euro vanwege vermeende prijsafspraken. Een opmerkelijke timing van de NMA, nota bene na een onderzoeksperiode van 3,5 jaar. Accell ontkent in alle toonaarden de prijsafspraken en is onmiddellijk in beroep gegaan tegen de boete. De beroepsprocedure zal eerst via de NMA zelf gaan om daarna eventueel via de gewone rechter te verlopen. Hier geldt niet de omgekeerde bewijslast, dit in tegenstelling tot de procedure via de NMA. Het kan dan uiteindelijk enkele jaren duren totdat het definitief duidelijk is of en hoeveel boete moet worden betaald. Accell beraadt zich nog in hoeverre hiervoor een bijzondere reservering moet worden gemaakt.

Op strategisch gebied wordt niet overwogen Nederlandse productie te verschuiven naar lage loonlanden; dit zou logistiek te complex en duur zijn. Wel worden eventuele uitbreidingen in Hongarije gedaan, met name om de Duitse markt te bedienen. Grote vrees voor discounters als Aldi en Lidl in Nederland heeft het bestuur niet, aangezien Accell zich voornamelijk in het hogere segment van de markt begeeft, wat minder gevoelig is voor prijsconcurrentie.

De summiere paragraaf over corporate governance in het jaarverslag werd gelukkig uitvoeriger behandeld in de vergadering. Aan het overgrote deel van de code-Tabaksblat voldoet Accell. De openstaande punten worden in de loop van het jaar uitgewerkt, waarbij met name het beloningsbeleid aandacht verdient. Het van de beurs halen van Accell zou niet aan de orde zijn en is bovendien duur (ongeveer 2 miljoen euro) volgens de bestuursvoorzitter.

Op aanvraag van de VEB werd gestemd over de intentie van Accell om de termijn voor een eventuele uitgifte van cumulatief preferente aandelen te verlengen naar april 2007. De institutionele beleggers stemden, net als de VEB, tegen de verlenging van deze beschermingsconstructie, waardoor dit voorstel werd afgewezen.

Bij een ander voorstel, waarbij Accell’s recht werd verlengd om maximaal tien procent extra aandelen te plaatsen bij grote beleggers, was de VEB de enige tegenstemmer. Bij de laatste plaatsing, waarop kleine beleggers dus niet konden inschrijven, kregen de grote beleggers overigens een korting van vier procent op de aandelenprijs.