VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ondermaats in verkopen beloftes

Voor de vierde keer op rij vroeg de VEB hoe het kwam dat Aegon een stuk minder presteert dan haar concurrenten. Sinds Don Shepard in 2002 het roer overnam, is de koers met 64 procent gedaald en eigenlijk is de waarde de laatste vier jaar niet meer gegroeid. Hiermee spiegelt Aegon zich aan de nieuwe sponsorpartner Ajax, die net als Aegon al minimaal vier jaar ondermaats presteert.

Aegon wijt de teleurstellende performance vooral aan de daling van de dollar. Dit argument klopt, maar dat is lang niet het hele verhaal. Al jaren lukt het Aegon niet om beleggers te overtuigen. Alleen de Amerikaanse tak weet nog enigszins te presteren, maar deze is natuurlijk afhankelijk van de dollar en de dreigende recessie. De muziek uit de tweede thuismarkt Nederland is compleet verdwenen en zal mede door de woekerpolisaffaire ook niet snel terugkomen. En nieuwe markten als Oost Europa en Azië groeien wel, maar leveren Aegon nog nauwelijks winst op.

De vergadering was tevens de laatste werkdag van Shepard. Hij wordt opgevolgd door Alexander Wynaendts, waarmee Aegon weer een Nederlander als hoogste baas krijgt. Op de vraag wat Wynaendts nu anders ging doen dan zijn voorganger, antwoordde hij eerst in vage algemeenheden, maar na aandringen verklapte hij dat hij in juni nieuwe plannen zal presenteren. Op de dag van de vergadering stond in de Volkskrant een groot interview met Wynaendts met als titel: “Wij verzekeraars verkopen beloftes”. Een rare uitspraak als de hele woekerpolisaffaire in ogenschouw wordt genomen waarin klanten juist niet kregen wat hen beloofd werd. Aegon verwacht niet dat er nog immense extra voorzieningen nodig zijn om de polissen te repareren. Onder immens verstond Aegon in elk geval een bedrag van 250 miljoen euro, dat in eerdere jaren al gereserveerd was.

Ondanks de hoge kosten voor klanten van beleggingspolissen weet Aegon niet voldoende te presteren in Nederland. Mede door de druk op de kosten en de concurrentie bevestigde financieel topman Jos Streppel dat het in Nederland lastig was om een boterham te verdienen. Consolidatie is dan ook een logische stap voor Aegon in Nederland. Toevallig denkt ING ook over de toekomst van probleemdochter Nationale Nederlanden. Aegon weigerde echter in te gaan op de vraag of zij interesse hadden in de ING-tak of wat de toekomstige strategie van Aegon Nederland was. Deze weigering was zo resoluut dat aannemelijk is dat al wordt gesproken over een of andere combinatie.

Bovendien blijven beleggers ongerust of Aegon de kredietcrisis wel goed doorstaat. Streppel benadrukte nogmaals dat de hypotheekportefeuille van erg goede kwaliteit is. De portefeuille is het afgelopen jaar echter wel met bijna een half miljard euro in waarde gedaald en Aegon moest tot dusver slechts 48 miljoen euro afschrijven. De waardedaling heeft zich ook in het eerste kwartaal van het lopende boekjaar voortgezet, maar Streppel denkt niet dat substantiële afschrijvingen noodzakelijk zijn.

Met de dreigende recessie in de Verenigde Staten en de kredietcrisis zal Aegon de zeilen moeten bijzetten. In elk geval waren beleggers blij dat met het einde van de snel afgehandelde aandeelhoudersvergadering ook snel een einde is gekomen aan het tijdperk Shepard. Het is aan Wynaendts om Aegon weer een nieuwe impuls te geven. Wat die impuls zal zijn, wordt over ruim een maand duidelijk.