VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

1,1 miljard binnen handbereik

Aegon wil graag doen geloven dat het allemaal fantastisch gaat, maar de beurskoers doet het de laatste jaren een stuk slechter dan die van de concurrentie. De nettowinst steeg met slechts 2 procent naar 2,8 miljard euro, maar deze is sterk afhankelijk van het beleggingsklimaat. Aegon stuurt daarom sinds een aantal jaren vooral op basis van ‘value new business’ (vnb): de contante waarde van de nieuw verkochte polissen.

Dit geeft een idee in hoeverre Aegon nieuwe polissen aan de man heeft gebracht. In het jaarverslag is vrijwel niets te vinden over deze nieuwe doelstelling, maar op basis van de kwartaalrapportages blijkt dat deze vnb het afgelopen jaar met liefst 41 procent is gestegen tot 775 miljoen euro. De doelstelling om in 2010 op 1,1 miljard euro uit te komen, lijkt daarmee nu al binnen handbereik. De marge steeg tot 14,5 procent, ruim boven de drempelwaarde van 11 procent. Alleen de matig groeiende Nederlandse activiteiten voldoen nog niet aan de rendementseisen van Aegon. Ook concurrenten als bijvoorbeeld ING publiceren de vnb. ING heeft een levendivisie van een vergelijkbare omvang als Aegon, maar verkoopt meer nieuwe polissen. Volgens Aegon-bestuurder Jos Streppel vooral omdat ING minder conservatieve aannames heeft gebruikt bij de berekening ervan.

In het jaarverslag is het ondermaats presteren van het Aegon-aandeel weggestopt in de kleine lettertjes op pagina 220. De afgelopen drie jaar bivakkeerde Aegon in de achterhoede van een groep van twaalf concurrenten, waardoor het bestuur de gratis aandelen weer moest inleveren. Toevallig of niet werd het beloningsbeleid juist op dit punt aangepast. Daarentegen werd de 0,1 procent van de nettowinstregeling van ceo Don Shepard ongemoeid gelaten. Dankzij die regeling ontving Shepard over het toch matige jaar 2005 een bonus van maar liefst 4 miljoen euro. Reden genoeg om het beloningsbeleid juist op dat punt aan te passen, maar niets is minder waar. De 0,1 procent blijft gewoon gehandhaafd en daarnaast worden de bonussen nog eens met 30 procent verhoogd.

Op de vraag hoeveel Shepard zou krijgen als hij morgen ontslagen zou worden, wist René Dahan, voorzitter van de remuneratiecommissie, geen antwoord. De VEB rekende het hem voor: het exorbitante bedrag van 14 miljoen euro. Dahan wist ook niet dat Shepard nog maar een jaar heeft tot zijn pensionering, zodat een afkoopsom daarmee makkelijk omzeild kan worden. Feit blijft wel dat bonus en afkoopregeling van Shepard al jaren exorbitant zijn. Toch zag Dahan geen reden om deze aan te passen.

Shepard en zijn collega-bestuurder kunnen nu jaarlijks tot tweemaal hun jaarsalaris in aandelen krijgen als ze aan drie criteria voldoen: value new business, operationele resultaten en aandeelhouderswaarde. Hoe deze prestatiecriteria precies luiden wilde Aegon – in strijd met de code-Tabaksblat – niet prijsgeven, maar Aegon beloofde wel om deze achteraf te openbaren. De verhoging van de beloning werd verklaard op basis van een vergelijking met negentien concurrenten, maar deze blijken gemiddeld 60 procent groter te zijn dan Aegon. Geen wonder dat dan de beloning omhooggaat.