VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Voortgaand herstel

Ruim 787 miljoen aandelen, 43,5 procent van de uitstaande aandelen, waren ter vergadering vertegenwoordigd. De helft daarvan, met 22,4 procent van het totale stemrecht, berust bij de Vereniging Aegon die daarmee bij omstreden voorstellen een doorslaggevende rol speelt. Dat was in deze vergadering niet nodig.

Bestuursvoorzitter Don Shepard keek met voldoening terug op het verslagjaar en schetste nog eens de goede resultaten per regio en product. Het bedrijfsresultaat van 2.147 miljoen euro werd aangevuld met 1.171 miljoen euro beleggingswinsten (+15%).

Het voorstel het dividend te verhogen tot 0,45 euro werd als erg bescheiden ontvangen. Cfo Jos Streppel liet weten dat niet de nettowinst maar de kasstromen uit de verschillende onderdelen van Aegon de mogelijkheid bepalen dividend uit te keren. Bovendien maken de invloed van IFRS en wisselende beleggingsresultaten voorzichtig. Na twee jaar keuzedividend waarbij de keus voor aandelen 5 procent voordeel gaf, stelt het bestuur over 2005 een keuzedividend zonder vooropgezet voordeel. Een opmerking over de desastreuze koersontwikkeling van Aegon sinds 2002 pareerde het bestuur door te wijzen op het koersverloop over de laatste twaalf maanden (+63%) dat inderdaad gunstig afsteekt bij dat van ABN Amro, ING en Fortis (resp. +44, +59 en+45%).

De VEB vroeg of alle voorzienbare financiële consequenties van haar leaseproducten – afwikkeling Legiolease, rechterlijke uitspraak op grond van klachten over het Sprintplan van Spaarbeleg – verwerkt zijn in de cijfers 2005. Streppel beaamde dat, ook voor Sprintplan. Het bestuur zou in de jaarvergadering met de aandeelhouders dergelijke échecs: moeten evalueren: wat is ervan geleerd, hoe voorkomt men herhaling? Openheid bouwt vertrouwen op, verzwijgen niet.

Kees Storm werd herbenoemd als commissaris voor zijn tweede termijn van vier jaar. De VEB stemde tegen. Als bestuursvoorzitter van Aegon was hij van 1992 tot 2002 verantwoordelijk voor de bloeiperiode, maar ook voor een te agressieve marktbenadering (Legiolease) en dure acquisities, die de prelude vormden van de problemen waarin Aegon vanaf 2001verzeild raakte. De VEB achtte de mogelijkheid opportuun om de raad te verfrissen met een commissaris uit een regio waarin Aegon successen begint te boeken (Oost Europa, Azië). Daartoe kan de raad worden uitgebreid, zo reageerde president-commissaris Eustace.

De looptijd van het bezoldigingsbeleid eindigt 31 december 2006. Materieel blijft dat zo, maar formeel moest de verlenging tot april 2007 worden goedgekeurd. De VEB verzocht aan uitwassen een eind te maken – drie jaar salaris mee, de bestuursvoorzitter, die bovenop alle emolumenten nog 0,1 procent van de nettowinst kan ontvangen – en de corporate governance code te volgen. Commissaris Dahan deelde mee dat ook van plan te zijn.

Aan het eind meldde Eustace dat naast het Engelse jaarverslag vanaf volgend jaar de Nederlandse versie in beknotte vorm zal verschijnen. Vragen kunnen wel in het Nederlands gesteld blijven worden. De VEB waarschuwde voor vervreemding van de Nederlandse belegger, die zich in de aandeelhoudersvergadering minder thuis zal voelen.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net