VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Punt gescoord

De koersontwikkeling van het aandeel Aegon blijft sinds het aantreden van bestuursvoorzitter Don Shepard op 19 april 2002 significant achter op haar Nederlandse en Europese sectorgenoten. Het aandeel Aegon daalde gedurende die periode met bijna 62 procent, terwijl de Nederlandse financials een daling van gemiddeld bijna 18 procent realiseerden en de Europese verzekeraars hun aandelenkoers met ruim 36 procent zagen dalen.

Aegon wijt de sterke koersdaling aan haar winstwaarschuwing van juli 2002. Maar gezien de koersontwikkeling sinds januari 2004 staat het aandeel Aegon nog altijd op een verlies van 7 procent, terwijl haar Europese sectorgenoten gemiddeld 14 procent stegen en ABN Amro, Fortis en ING gezamenlijk gemiddeld 24 procent. Daarmee is het argument van de winstwaarschuwing uit 2002 niet steekhoudend.

De VEB vroeg om meer duidelijkheid over het achterblijven van de koers van het aandeel Aegon bij haar sectorgenoten. Aegons cfo Jos Streppel ontweek de vraag door te zeggen dat hij geen invloed heeft op de beurs en dat hij de beurs niet is. Ook op de vraag hoe Aegon is gepositioneerd ten opzichte van haar directe concurrenten antwoordde Streppel in vaagheden. Op de vraag hoe Aegon haar gemiddelde winstgroei van 10 procent per jaar gaat realiseren, stelde Shepard dat dit onder andere met gerichte acquisities zal gebeuren. Voorwaarde bij een eventuele acquisitie is een rendement op het eigen vermogen van ten minste 10 procent.

Andere aandeelhouders deelden de kritiek van de VEB op de achterblijvende performance. Gezien de ontwijkende en onvoldoende antwoorden over de toekomst concludeerde de vergadering dan ook dat Aegon beter moet communiceren met de beleggers. President-commissaris Morris Tabaksblat gaf aan dat daarmee een duidelijk punt was gescoord.

Waarop Aegon een punt kan scoren, is een duidelijk en helder dividendbeleid. Kort na zijn aantreden stapte Shepard af van de gevoerde dividendpolitiek. Gevolg was een halvering van het dividend tot 40 eurocent over 2003. Bij publicatie van de halfjaarcijfers 2004 onderschreef Aegon "het belang van een stabiel en voldoende dividend voor aandeelhouders, dat wordt ondersteund door de kasstromen en de kapitaalpositie van de onderneming". Maar daarmee verschafte Aegon de aandeelhouders nog geen concrete handvatten. Tijdens de vergadering gaf Streppel aan dat een concrete koppeling tussen de kasstroom en uit te keren dividend niet mogelijk is omdat Aegon afhankelijk is van lokale toezichthouders die in sommige gevallen akkoord moeten gaan met overheveling van gelden naar de moeder in Nederland.

Aangezien Aegon het dividend koppelt aan de kapitaalpositie en dividend in aandelen stimuleert boven een contante uitkering, blijkt duidelijk dat de vermogenspositie niet naar wens is. Dat zet vraagtekens bij het gevoerde acquisitiebeleid van Aegon in de tweede helft van de jaren negentig onder de vorige bestuursvoorzitter en huidig commissaris Kees Storm. Volgend jaar staat de herbenoeming van Storm op de agenda. De VEB gaf de benoemingscommissie de opdracht mee om rekening te houden met de huidige situatie, in het bijzonder de LegioLease-affaire die Aegon nog eens 218 miljoen euro heeft gekost.