VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vlak verloop

Na opening van de algemene aandeelhouders vergadering door de voorzitter van de raad van bestuur, de heer Tabaksblat, releveerden de heren Storm en Streppel, voorzitter en lid raad van bestuur, de belangrijkste gebeurtenissen en cijfers van 2000. De nettowinst steeg met 32 procent; per aandeel met 23 procent. In zes van de zeven markten werden de marktposities verbeterd, de integratie van Transamerica (VS), NN Life (Canada) en Guardian Financial Service (VK) en de samenvoeging van AEGON en Transamerica verliepen goed. De landen waar AEGON actief is droegen als volgt bij aan de totale nettowinst.

De gevoeligheid voor valutaschommelingen werd gememoreerd en is ook in het jaarverslag vermeld. Een stijging van pond/Can dollar/US dollar ten opzichte van de euro met 15 procent heeft een positief effect op de nettowinst van rond 10 procent, ook op het eigen vermogen. Een stijging van de aandelen- en vastgoedmarkten met 15 procent heeft een gunstig effect van rond 7,5 procent. Handig gereedschap bij de weging van AEGON in een gewijzigde situatie.

Het verloop van de nettowinst per kwartaal 2000 (502, 506, 522, 536 miljoen euro.) werd een vlak verloop gevonden. Het eerste kwartaal 2001, waarover de resultaten ter vergadering werden bekend gemaakt, resulteerde overigens in een nettowinst van 535 miljoen euro. De heer Storm wees er op (ook vermeld in het persbericht) dat het eerste kwartaal van 2000 de nettowinstbijdrage van Labouchere nog goed was voor 31 miljoen euro; in het eerste kwartaal van 2001 was nog niet begrepen de winstbijdrage van J.C. Penney. In die context lijkt de op 10 tot 15 procent gehandhaafde winstverwachting een veilige schatting, die een k/w-verhouding van ca. 23 rechtvaardigt.

Ultimo 2000 had AEGON voor eigen rekening 113 miljard euro belegd, waarvan 90 procent in vastrentende waarden en 10 procent in aandelen en vastgoed. Het lage procent aandelen i.v.m. grote pensioenfondsen (30 procent of meer!) kan conservatief zijn of grotendeels veroorzaakt worden door het dekken van andersoortige verplichtingen. De rechtstreekse belegging in vastgoed is vervangen door een belang in het vastgoedfonds Rodamco, dat men kennelijk kansrijk acht. Het systeem van oppotten van beleggingswinsten boven 7 procent wordt met ingang van 2001 weer verlaten. In 2001 wordt op grond hiervan nog 80 miljoen euro verantwoord.

Bij het vrijkomen van koopsompolissen oude/nieuwe regime wordt vaak gekozen voor continuering i.p.v. uitbetaling lijfrente). Meerdere polissen worden dan verzameld op een nieuwe polis oud, resp. nieuw regime. Ook bij AEGON rekent men hiervoor beheerkosten. Op de vraag of AEGON hiervoor ook torenhoge vergoedingen vraagt (andere maatschappijen vragen 5 procent van de hoofdsom (!) bij de overgang naar de nieuwe polis en 0,5 procent beheerloon per jaar, terwijl de clint zelf de onderliggende beleggingsfondsen kiest) gaf de heer Storm geen rechtstreeks antwoord, maar deelde mee, dat over deze tarieven overleg gaande was met de Consumentenbond.

Op een betreffende vraag zegde de heer Storm toe dat opportunity losses in de toekomst zichtbaar gemaakt zullen worden.

Aan het eind van de vergadering werd stil gestaan bij het afscheid van de heer Peters als lid van de raad van commissarissen wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens (70 jaar). Sinds de jaren 70 heeft hij het beeld van het Nederlandse verzekeringswezen sterk medebepaald en in 1983 was hij n van de grondleggers van de AEGON Groep. De laatste jaren heeft hij in de commissie Peters de stoot tot introductie in Nederland van corporate governance gegeven.

Na de algemene aandeelhouders vergadering bleek de beurs de kwartaalcijfers met enige koersdaling gehonoreerd te hebben.