VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bestuur onder vuur

Twee uur lang werd de leiding van Ahold hevig onder vuur genomen door de VEB en agressieve pensioenfondsen over het gevoerde beloningsbeleid, het jaarverslag en de jaarrekening. Afkeuring en het niet verlenen van decharge hingen in de lucht en werden uitgesproken. Uiteindelijk zegde de voorzitter toe de jaarrekening alsnog te zullen aanpassen bij gebleken fouten. Het ging hierbij om een voetnoot in de rekening, waaruit bleek dat Anders Moberg, behalve een vertrekpremie van 7,25 miljoen euro, nog 1,5 miljoen opties ter waarde van 5 miljoen euro tegoed heeft, terwijl die opties bij vertrek automatisch waardeloos zouden moeten worden.

Anders dan in de vorige aandeelhoudersvergadering van juni 2007 waarin de verkoop van US Foodservice aan de orde kwam, werd nu wel duidelijk wat de reden van vertrek van Moberg was: hij is simpelweg de laan uitgestuurd. Hij bedong daarbij extreme financiële voordelen. Ahold accepteerde dit waarschijnlijk om de zaak rustig te houden. In de discussie deden zich pikante momenten voor. Zoals toen president-commissaris René Dahan en de voorzitter van de remuneratiecommissie Derk Doijer tegenstrijdige antwoorden gaven op de kritische vragen. En toen de accountant van Deloitte op gestelde vragen geen antwoord wist.Naast de buitenproportionele beloning van Moberg stelde de VEB de extra bonus voor Peter Wakkie aan de orde. Bovenop zijn basissalaris en korte- en langetermijnincentive kreeg hij nog een extraatje van 300.000 euro voor het goed uitvoeren van zijn taak. Als je bestuurders, wiens reguliere taak het is het bedrijf goed te besturen, voor iedere opdracht extra beloont, is het einde zoek, stelde de VEB. De ruim 7 miljoen euro beloning voor de Noord-Amerikaanse ceo Larry Benjamins was in de jaarrekening niet te vinden.

Aan de orde was een tevens een voorstel om Wakkie te herbenoemen. Eerder was echter zijn vertrek aangekondigd, omdat zijn taak er op zou zitten na beëindiging van de talloze juridische procedures waar Ahold in was verwikkeld. De VEB vroeg waarom nu deze herbenoeming. Wat is er op til? Een afsplitsing, een fusie, een overname? Waarom wil Ahold dat hij blijft? De toekomst zal het leren, want hierop wilde Dahan niet ingaan.

Ahold heeft haar belang van 73 procent in Schuitema verkocht aan private equity partij CVC Partners in ruil voor ruim vijftig winkels van C1000 en een bedrag in contanten. Door preferente aandelen met speciale rechten is Ahold in staat bij Schuitema een beslissende vinger in de pap te houden en heeft zij het recht gekregen om op een later moment nog winkels over te nemen. Albert Heijn, dat al met een marktaandeel van 30 procent marktleider is, kan nu haar dominante positie verder uitbouwen zonder vrees voor de NMa. Opvallend is dat het bestuur van Ahold slechts één kruidenier telt, Dick Boer.

De VEB verzette zich tegen de herbenoeming van Deloitte als accountant. Deloitte gaf ten onrechte goedkeurende verklaringen bij de jaarrekeningen van Ahold over 2000 en 2001. Tevens is Deloitte voor de rechter gedaagd voor verantwoordelijkheid voor misleidende jaarrekeningen bij U.S. Foodservice, waar op grote schaal met inkoopkortingen werd gefraudeerd. De voorzitter verdedigde desondanks Deloitte door dik en dun. Controle van de boeken blijft in hun handen.
Feestelijk was de goedkeuring van het dividend van 0,16 euro, na vijf dividendloze jaren. Jammer voor de aandeelhouders is dat Ahold, zo bleek uit het antwoord op een vraag, geen pay-outratio wil geven voor de komende jaren.