VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

US Foodservice exit, Moberg exit

Op de avond voor de jaarvergadering maakte Ahold de verkoop van US Foodservice bekend. De goedkeuring van de aandeelhouders voor de verkoop zal tijdens een buitengewone vergadering op 19 juni gevraagd worden. Ahold heeft sinds de aankoop nooit zijn eigen omzet- en winstdoelstelling gehaald.

In 2006 was de marge 1,7 procent, ver onder de target. De aandeelhouders kunnen tevreden zijn met de opbrengst van 7,1 miljard euro. De VEB staat achter de verkoop. Ahold kan zich nu richten op zijn detailhandelsactiviteiten.

Het onverwachte vertrek van ceo Anders Moberg was voor de VEB aanleiding om vele vragen te stellen. Op geen enkele vraag kwam een duidelijk antwoord. President-commissaris Rene Dahan wilde niet meer informatie geven dan al bekendgemaakt was. De VEB confronteerde hem met de opzegtermijn die door beide partijen gerespecteerd moest worden. Uit de reactie daarop viel op te maken dat al eerder besloten was dat Moberg per 1 juli aanstaande het veld moet ruimen. Over de redenen waarom en de gronden waarop kwam na indringende vragen geen antwoord. Ook bleef Moberg stil. Het werd duidelijk dat men elkaar niet wilde beschadigen.
Moberg faalde in het halen van zijn doelstellingen, maar krijgt een vertrekpremie van 3,2 miljoen euro. Opgeteld bij zijn aandelen-optiepakket van 9 miljoen euro komt hij er beter van af dan de aandeelhouders die al jaren met lege zakken naar huis gaan. Ook dit jaar wordt het dividend gepasseerd.

Cfo John Rishton voert nu het bestuur aan. Zijn benoeming roept vele vragen op over de strategie. Hij is een financieel specialist, geen retailspecialist. Wat gebeurt er nu met de Amerikaanse supermarkten na de verkoop van US Foodservice? Ook zij kampen met omzet- en winstdaling. Wat gebeurt er met de transformatieplannen van Moberg? Voorlopig gaan die door. Dat betekent dat Albert Heijn meer huismerkproducten in plaats van merkartikelen zal gaan voeren en het non-foodassortiment zal uitbreiden. Heeft Ahold interesse in het overnemen van de Hema? Zijn er contacten geweest? Ook na herhaalde en indringende vragen kwamen er slechts nietszeggende antwoorden. Via aandeleninkoop zal 3 miljard euro teruggesluisd worden naar de aandeelhouders. Een steun voor de koers van het aandeel, die terug is op het niveau van 2003.

De VEB keerde zich fel tegen het agendavoorstel om Deloitte als accountant te herbenoemen. Deloitte heeft fouten gemaakt bij de controle van de jaarrekeningen 2000 en 2001. Voorzitter Jan Hommen van de auditcommissie steunde desondanks Deloitte onvoorwaardelijk. Hij had er zelfs niet aan gedacht een andere accountant te vragen. De VEB riep de aanwezige aandeel-houders op tegen de herbenoeming te stemmen. Helaas zonder succes. Na vier uur vergaderen sloot de even soepel leidende als niets zeggende voorzitter af. De aandeelhouders kregen heel toepasselijk een boodschappentas met onrijp fruit mee naar huis. Volgend jaar met dividend?