VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

US Foodservice: ‘happy’ end

Bij een bijzondere aandeelhouders-vergadering met eigenlijk uitsluitend formele stempunten verwacht je een handvol mensen. Er kwamen echter maar liefst zo’n tweehonderd aandeelhouders op af, wellicht alleen maar voor de lunch na afloop. Geen van de aandeelhouders, met uitzondering van de VEB en het ABP, liet zich namelijk horen tijdens de vergadering.

Er moest gestemd worden over verkoop van US Foodservice. Ahold heeft deze Amerikaanse groothandel verkocht aan twee durfkapitalisten en ontvangt hiervoor 5,2 miljard euro in contanten. Ook waren er nog drie agendapunten die betrekking hadden op het wijzigen van de statuten. Deze wijzigingen waren nodig om een terugbetaling van 1,89 euro per aandeel aan aandeelhouders mogelijk te maken. Hiertoe moest het aantal uitstaande aandelen worden verlaagd en de nominale waarde van elk gewoon aandeel worden aangepast. Ruim 99 procent van de beleggers stemde in met de voorstellen.

Hoewel de agenda daar formeel geen ruimte voor bood, wilde de VEB alvorens in te stemmen met het afstoten van US Food-service antwoord hebben op de vraag hoe het nu verder zal gaan met Ahold na deze ingrijpende strategische stap. US Foodservice was over het boekjaar 2006 immers verantwoordelijk voor ruim eenderde van de totale omzet van Ahold en bijna 20 procent van het bedrijfsresultaat. Gaat Ahold nu verder met uitholling of wil het juist opbouwen? Ahold gaat tegenwoordig dagelijks letterlijk en figuurlijk over de tong. Je hoort en leest allerlei speculaties over de toekomst van het concern. De VEB drong aan op volledige transparantie over de koers die Ahold vaart. President-commissaris René Dahan zei daarop dat hij het uitsluitend over de vier agendapunten met aandeelhouders van gedachten wilde wisselen. Volgens hem pasten de vragen van de VEB niet binnen deze agenda.

De VEB bleef echter aandringen. Komt er een fusie met bijvoorbeeld Delhaize, een overname door het Franse Carrefour, een opsplitsing of een afstoting van de Amerikaanse retail-activiteiten? En waarom laat de opvolging van de per 1 juli vertrekkende bestuursvoorzitter Anders Moberg zo lang op zich wachten? Blijft Ahold in Tsjechië actief, terwijl de avonturen in Polen en Slowakije op een teleurstelling uitliepen en Ahold zich inmiddels uit deze landen heeft teruggetrokken? Wat is de reden van de bevoorradingsproblemen bij Albert Heijn, die de afgelopen weken in de pers opdoken? Wat zijn de omzet- en winstverwachtingen voor 2007 op basis van de cijfers over het eerste kwartaal? Alle vragen bleven onbeantwoord. "Ik ga niet in op berichten in de pers en ik heb u geen nieuws te melden over de strategie", aldus de vasthoudende voorzitter Dahan. "Als wij iets doen, zoals vreemdgaan, zult u dat pas achteraf horen." IJdele hoop dus voor aandeelhouders die gerekend hadden op toelichting van de strategie. De onduidelijkheid hierover zal dus nog wel even blijven voortbestaan.

De VEB stemde uiteindelijk in met de verkoop van US Food-service en vond ook de bedongen prijs acceptabel. De VEB juichte overigens niet bij het daarmee gepaard gaande omzet-verlies van 15 miljard euro. Evenmin bij de waardevernietiging van zo’n 3 miljard euro die had plaatsgevonden bij de groot-handelsactiviteiten, een bedrag overigens waarover de VEB met de voorzitter van mening verschilde. Wel juichte de VEB de uitkering van 1,89 euro per aandeel toe na de vele dividendloze jaren.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net