VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Topbedrijf

De duizend aandeelhouders, die tezamen acht procent van de geplaatste gewone aandelen vertegenwoordigen, waren voor de jaarvergadering bijeen in het circustheater. Reden tot klagen hadden zij niet, gezien de opnieuw voortreffelijke resultaten. De Verenigde Staten zorgden voor 58 procent van de omzet en 63 procent van het bedrijfsresultaat. Acquisities en de dollarstijging hebben wel flink bijgedragen.

Maar ook zonder het valuta-effect steeg de winst per aandeel nog met 19 procent. Daarmee was Ahold wereldwijd opnieuw een der best presterenden in de sector. Ook het lopende jaar is goed ingezet. Bestuursvoorzitter Kees van der Hoeven zei in zijn inleiding: we hebben nog zeer veel in petto en zien een sterk toekomstperspectief in de beide kernactiviteiten: winkels en foodservice. Beide profiteren bovendien van synergie. De in vorig jaar overgenomen US Foodservice (no. 2 in de V.S. en de snelst groeiende) levert aan de eigen Amerikaanse supermarktketens of heeft daarmee gezamenlijke inkoop, terwijl met de Europese zusterbedrijven Deli XL en ICA uitwisseling van kennis plaatsvindt. Bijkomend voordeel is het veel geringere kapitaalbeslag dan in de detailhandel.

In de groeistrategie spelen naast autonome groei (in de omzet 6  7 procent, in het bedrijfsresultaat 12  15 procent) acquisities en samenwerkingen een belangrijke rol. Desgevraagd zei van der Hoeven nog een groot spectrum aan acquisitiemogelijkheden in de hele wereld te zien. Wel gaf hij toe vorig jaar wellicht iets te optimistisch te zijn geweest met betrekking tot Europa. Hij taxeerde de kans op een majeure acquisitie binnen het jaar toen op 50/50. Nu zwakte hij dat af tot een kans minder dan 50 procent in de komende 12 maanden. Op termijn heeft hij hogere verwachtingen. Over de Verenigde Staten zei het aftredende bestuurslid Bob Tobin (hij werd tot commissaris benoemd) ook buiten de oostkust (het huidige werkterrein) mogelijkheden te zien, zeker ook op het gebied van foodservice, waar het consolidatieproces nog ver achter loopt bij de detailhandel. Azi levert nog nauwelijks een bijdrage, maar bestuurslid Alan Noddle wees er op dat Ahold al marktleider is in Thailand (en ook winstgevend) en in Maleisi (break-even verwacht in 2002). Indonesi stelt weliswaar weinig voor, maar Ahold wil wel voeling houden met de markt aldaar.

Op de vraag of de joint venture met de Portugese partner Jeronimo Martin dreigt te worden beindigd  na het vorig jaar (tijdelijk?) stopzetten van besprekingen over uitbreiding  zei Van der Hoeven dat geen overeenstemming werd bereikt over uitbreiding in Brazili en Centraal Europa. De wens om de zeer succesvolle samenwerking in Portugal zelf voort te zetten is echter wederzijds.

Op de door de grote pensioenfondsen gedane suggestie het onevenredig grote stemrecht van de financieringsprefs (vergeleken met de gewone aandelen) in overeenstemming te brengen met de kapitaalinbreng antwoordde bestuurslid Michel Meurs dat Ahold hier geen invloed meer op heeft. De prefs zijn gecertificeerd. Alleen de onafhankelijke Stichting Administratiekantoor kan er over beslissen.

De geagendeerde statutenwijziging leek ogenschijnlijk een stap in de goede richting naar meer zeggenschap voor aandeelhouders: afschaffing van het vrijwillig structuurregime en voortaan onder meer benoeming van bestuursleden en commissarissen door aandeelhouders. Echter alleen uit een bindende voordracht waaraan het bindend karakter slechts kan worden ontnomen met tweederde van de uitgebrachte stemmen die bovendien meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. In de praktijk prohibitief. De pensioenfondsen en de VEB stemden dan ook tegen. Vooruitlopend op de statutenwijziging werden twee bestuursleden en twee commissarissen benoemd. Echter op weinig elegante wijze. Bovendien voldoet de raad van commissarissen nu op vier punten niet aan het zelf opgestelde profiel.

De sfeer in de vergadering bleef de hele middag gezellig. Daartoe droeg ook de wederom zeer royale keuzestock (1:50 of 0,45 contant slotdividend) bij, alsmede de verwachting voor het jaar 2001: 15 procent stijging van de winst per aandeel (exclusief valuta-invloeden, amortisatie goodwill en buitengewone posten).